Spot Jedlá stravenka získal ocenění

Vzpomínáte na náš 🎥 spotík? 😎

Shlédnout jej můžete zde.

 

V opravdu nabité konkurenci České ceny PR získal třetí místo v kategorii B2B! Agentuře ADison a studiu Demopictures srdečně gratulujeme! Přejeme mnoho dalších úspěchů v prostředí reklamní tvorby a komunikace.🏆👏👍

 

Více o celé ceremonii a oceněných projektech a agenturách ZDE.

 

Předání finanční podpory sdružením ROSA a DEJME DĚTEM ŠANCI od Nadace francouzské skupiny Up

Ve středu 30. května 2018 velvyslanec Francie a Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika s.r.o., předali českým sdružením ROSA a Dejme dětem šanci finanční podporu ve výši 250 000 Kč (10 000 euro).

Podpora byla udělena v rámci dohody o spolupráci uzavřené mezi francouzskou skupinou Up, poskytující pomoc a podporu firmám, podnikovým výborům, sdružením a jednotlivcům, a Velvyslanectvím Francouzské republiky.

Sdružení ROSA, zastoupené ředitelkou Marií Vavroňovou, a Dejme dětem šanci, zastoupené ředitelkou Michaelou Chovancovou, byla vybrána několikátý rok za sebou pro svou činnost: ROSA za své dlouholeté úsilí v boji proti násilí na ženách a Dejme dětem šanci za pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k osamostatnění. V rámci sponzorského programu nadačního fondu Impulse bude nadace skupiny Up a její česká pobočka s oběma sdruženími i nadále spolupracovat.

Více informací o sdružení ROSA ZDE.

Více informací o Dejme dětem šanci ZDE.

Nové číslo magazínu Up

Uteklo to jako voda a vy zde máte k dispozici již 5. vydání Magazínu Up. Jeho ústředním tématem jsou tentokrát inovativní přístupy. Ovšem nejen v oblasti nových technologií, ale také ve vztahu k životnímu stylu, stravování nebo společnosti kolem nás.

Jeho celou on-line verzi si můžete stáhnout ZDE.

Přejeme vám krásné čtení.

Nová smluvní dokumentace

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom v souvislosti s aktuálně prováděnými změnami v rámci smluvní dokumentace poskytli krátké vysvětlení důvodů, které nás vedli k nutnosti úprav stávající smluvní dokumentace.

Veškeré prováděné úpravy smluvní dokumentace jsou vedeny zejména s úmyslem provést racionální zapracování nového zákonného rámce v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). V souvislosti s povinností zapracovat tyto změny, které se bohužel nemůžeme vyhnout, jsme zároveň provedli zjednodušení samotné Smlouvy a převedení některých obecných částí ujednání do Všeobecných obchodních podmínek, kam ze své podstaty patří, a dále jsme provedli zjednodušení používané terminologie.

Nové VOP s účinností od 14. 05. 2018 naleznete na těchto stránkách v sekci O nás – Ke stažení nebo kompletní vaší smluvní dokumentaci naleznete v Zákaznické zóně (EXTRANET).

Pokud jsou na Vaší straně jakékoliv pochybnosti o účelu předkládaných změn, neváhejte se prosím obrátit na svého určeného obchodního zástupce nebo na Oddělení zákaznické podpory. Rádi Vám veškeré změny vysvětlíme, neboť je i v našem zájmu, aby Vám byl účel předkládaných změn dostatečně znám a dovolujeme si Vás touto cestou ujistit, že není naším úmyslem zapracovávat smluvní ujednání, která by pro Vás byla jakkoliv nevýhodná.

Projekt dětský úsměv s neziskovou organizací ROSA

Azylový dům ROSA podporuje v letech 2018 – 2020 Up Česká republika s.r.o. a La Fondation d’enterprise UP.

“Pro děti, které přicházejí se svými maminkami, oběťmi domácího násilí, budujeme v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím. Naším záměrem je proto posílit pomoc dětem formou herní terapie, arterapie, muzikoterapie, relaxačních technik. Nabídnout dětem možnost odpočinkových aktivit, doučování, umožnit jim navštěvovat ve skupinědivadlo, kino, výlety, což jsou činnosti, na které jejich matky často nemají finanční prostředky. Chceme těmto dětem pomoci vyrovnat se s prožitým násilím. Tyto děti navíc strávily většinu svého života v atmosféře psychického i fyzického násilí. Skupinová práce je založena na technikách arteterapie a muzikoterapie (práce s nástroji, rytmem, hudbou) , které vytvářejí ve skupině atmosféru otevřenosti. Kromě toho posilují sebeprosazení méně průbojných a korigují jednání těch, kdo mají sklon k manipulaci a agresi. Do skupinového dění jsou též zařazeny drobné rituály, které oslovují hlubokou dětskou duši, přinášejí řád a pocit sounáležitosti. Mezi podpořené aktivity patří skupiny s herní tetou (arteterapie, muzikoterapie, tvůrčí dílničky), individuální práce s dětmi – pedagogicko – vzdělávací aktivity, posílení vazby matka – dítě – formou skupinek a dílniček. Jedním z cílů projektu je i podpora dalších aktivit – kulturní akce, zapojení do společenského života, výlety.” – píše na svých facebookových stránkách ROSA.

Jsme rádi, že se může naše společnost podílet na tak záslužné práci, kterou odvádí právě ROSA.

Pro více informací klikněte zde: www.rosa-os.cz