Legislativa

Cafeteria Gallery Beta FKSP má pevnou oporu ve stávající legislativě.

Vyhláška 114/2002 Sb., přímo neupravuje formu čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb. Čerpání je možné formou přímé úhrady u poskytovatele služby nebo prostřednictvím elektronické Cafeterie. Podmínkou je, že organizace dodrží ustanovení vyhlášky uvedené v § 3, odstavci 3. Podle tohoto ustanovení organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické, nebo fyzické osoby. Znamená to že, plnění uvedené v § 4 až 14 vyhlášky lze pořídit od jiného podnikatelského subjektu, přičemž není rozhodující, jestli se jedná o společnost založenou podle zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporací nebo zákona 455/1991 Sb., živnostenského zákona. Nákupem služby a její úhradou je splněna podmínka uvedená v § 3, odstavce 3, vyhlášky. Organizace podle § 3, odstavce 1, je dále povinná sestavit rozpočet a zásady pro čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb. Elektronická forma Cafeterie umožňuje organizaci efektivně spravovat zaměstnanecké benefity a umožní přispívat pouze na činnosti uvedené v § 4 až 14 vyhlášky 114/2002 Sb., v souladu s rozpočtem.