Legislativa

Clean má pevnou oporu ve stávající legislativě.

Podle § 6 odstavce 7b) zákona 586/1992 Sb. se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně není hodnota pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků včetně nákladů na udržování pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytnutých stejnokrojů a pracovního oblečení určená zaměstnavatelem, včetně příspěvku na jejich údržbu. Podle § 24 odstavce 1j) lze hodnotu příspěvku uplatnit do daňově uznatelných nákladů  zaměstnavatele v plné výši.