Podpora neziskové organizaci Cesta domů

5. 12. 2018 Up Česká republika pomáhá

Společnost Up ČR si v oblasti firemní filantropie klade za cíl zapojit zaměstnance do rozhodovacích procesů. V loňském roce proto její zaměstnanci vybrali další neziskovou organizaci, kterou bude Up ČR po dobu minimálně 3 let finančně podporovat. Je jí organizace Cesta domů, které Up ČR věnovala částku 125.955 Kč.