Jak a kde odevzdat poukázky k proplacení?

Poukázky můžete poslat poštou. V tom případě je spolu s kompletně vyplněnou výčetkou s platným čárovým kódem zašlete formou cenného psaní na adresu naší společnosti, tedy Up Česká republika s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha.

Můžete je také odevzdat ve sběrných místech, tedy v sídle naší společnosti či na všech našich pobočkách. Dále ve velkoobchodních střediscích Makro či prostřednictvím společnosti BidFood.

Před odevzdáním poukázek prosím od sebe jednotlivé poukázky oddělte a srovnejte jedním směrem. Poukázky nesešívejte ani nelepte k sobě. Pro ochranu proti zneužití označte zadní stranu každé poukázky vaším firemním razítkem. Poukázky nesmějí být poškozeny, zejména nesmí být nikdy znehodnocen čárový kód.

Proplácení je prováděno bankovním převodem na účet uvedený ve smlouvě nebo v hotovosti při odevzdání poukázek v pobočkách Up Česká republika. Pamatujte prosím na to, že poukázky vykupujeme za podmínek stanovených smlouvou, k proplácení přijímáme pouze orazítkované poukázky a při proplácení je třeba předložit vyplněnou výčetku a volně ložené poukázky. V případě požadavku na hotovostní proplacení poukázek je třeba (u částek nad 30 000 Kč v centrále v Praze a nad 10 000 Kč v ostatních pobočkách) telefonicky nahlásit tuto transakci na příslušné místo 48 hodin předem.

Formulář s identifikačními údaji o provozovně, který je nutné odevzdat spolu s kupony k proplacení. Na výčetce vyčíslete počet kuponů, jejich nominální hodnotu a celkovou částku. Formulář naleznete po přihlášení do vašeho účtu na extranetu ZDE.