Nepeněžní odměny spoří vaše náklady.  Jak chytře uspořit a zároveň zvýšit příjem zaměstnancům?

Máme zkušenosti z praxe. Tisíce našich klientů prověřilo za dvacet let spolupráce naše kvality mnohonásobně. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých případů, na kterých se můžete podívat, jak konkrétně lze s našimi poukázkami ušetřit náklady.

 

Případ č. 1

Chci zaměstnance odměnit, ale tak, aby mě to moc nestálo.

SITUACE: Malá soukromá firma s deseti zaměstnanci včetně majitele. Majitel by zaměstnance rád odměnil, ale zároveň by rád  optimalizoval náklady. Jak na to?

ŘEŠENÍ: Nabídněte svým zaměstnancům stravenky. Náklady spojené s navýšením mezd jsou v porovnání s náklady při zavedení jídelních kuponů výrazně vyšší. Díky zavedení stravenek zaměstnavatel ušetřil (oproti výplatě do mzdy) 47 124 Kč.

Při výpočtu pro klienta jsme vyšli z tohoto zadání:

Hrubá mzda 17 000 Kč
Počet zaměstnanců 10
Nominální hodnota stravenky 100 Kč

Při výpočtu se vychází z průměrného počtu 21 pracovních dnů v měsíci.

Z celkové hodnoty stravenky přispívá zaměstnavatel 55 %. 

Máte jiný počet zaměstnanců a jiné parametry? Spočítejte si vlastní úsporu ZDE.

 

Případ č. 2

Chci zvýšit příjem zaměstnance, ale tak, aby náklady zůstaly stejné, nebo se ještě snížily.

SITUACE: Společnost střední velikosti (50 zaměstnanců) chtěla zvýšit příjem zaměstnanců, ale potřebovala udržet náklady na stejné výši. Ideálním výstupem bylo náklady ještě snížit.

ŘEŠENÍ: Doporučili jsme klientovi nahradit měsíčně pohyblivou část hrubého příjmu poukázkami. Tímto krokem se zvýší čistý příjem zaměstnance a zároveň se sníží jeho mzdové náklady. Při tomto řešení je spokojenost na obou stranách!

Pozn. Stejně tak můžete prostřednictvím poukázek vyplatit roční bonus, odměnu před dovolenou či pohyblivou složku mzdy. Mzdové náklady zůstanou stejné, zaměstnancům ale navýšíte příjem o více než 60 %.

Podívejte se na konkrétní výpočet. Jaký je rozdíl, pokud zaměstnanci dáte měsíčně 1500 Kč jako odměnu do mzdy a když ji vyplatíte pomocí poukázek? Vy jako zaměstnavatel tímto krokem můžete ušetřit až 315 Kč u jednoho člověka.

Klientovi jsme ušetřili 189 000 Kč za rok.

A proč je to výhodné i pro zaměstnance? Poukázky jsou osvobozeny od daní. Na rozdíl od finanční odměny tedy zaměstnanec obdrží celou částku, tedy 1 500 Kč.

 

Máte jiný počet zaměstnanců a jiné parametry? Spočítejte si vlastní úsporu ZDE.

 

Případ č. 3

Chci snížit náklady na zaměstnance.

SITUACE:  Zaměstnavatel (100 osob) nás oslovil s požadavkem, že nechce snižovat čistý příjem zaměstnanců, ale potřebuje snížit náklady. Existuje cesta?

ŘEŠENÍ: Navrhli jsme klientovi několik variant. Základem je změnit měsíční vyplácení části odměn z finančního plnění na nepeněžní plnění.

 

Klientovi jsme ušetřili cca 126 000 Kč za rok.

Výpočet úspory: 700 Kč čistého měsíčního příjmu zaměstnance jsme doporučili vyplatit v poukázkách UNIŠEK+. Tím klient uspoří cca 105 Kč mzdových nákladů na zaměstnance za měsíc (u společnosti se 100 zaměstnanci se jedná o úsporu cca 126 000 Kč za rok).

 

Máte jiný počet zaměstnanců a jiné parametry? Spočítejte si vlastní úsporu ZDE.