Gallery βeta

On-line benefitní účet Gallery Beta

Gallery Beta je moderní on-line cafeterie pro odměňování a motivaci zaměstnanců a obchodních partnerů v České republice. Jedinečný pomocník pro plánování mixu zaměstnaneckých benefitů. Systém Gallery Beta umožňuje elektronickou správu a sledování šekového konta a jeho využívání, monitoruje i přesnou strukturu využívaných produktů a služeb.

Co je Gallery βeta a co od ní můžete čekat:

  • zcela nový moderní on-line systém pro motivaci zaměstnanců a obchodních partnerů
  • špičkový, ale zároveň velmi jednoduchý a uživatelsky příjemný motivační nástroj
  • další efektivní komunikační kanál se zaměstnanci, jehož prostřednictvím lze zasílat e-maily a SMS
  • v systému lze také tvořit ankety a dotazníky
  • nabízí pestrou a širokou paletu odměn
  • zajišťuje absenci papírových dokumentů, není třeba nic tisknout
  • umí jednoduché účtování – veškeré doklady vyřídíme za klienta
  • umožňuje nastavení designu a struktury programu na přání klienta

 

Vstupte do Gallery βeta ZDE.

Od daně ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používání rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, tělovýchovných a sportovních zařízení, nebo ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance od jednoho zaměstnavatele. Upravuje § 6 odst. 9d) zákona č. 586/1992 Sb. V případě darů poskytnutých v souvislosti s pracovním nebo životním výročím a za mimořádnou aktivitu (vyjmenované v § 14 vyhlášky 114/2002 Sb.) je od daně osvobozeno nepeněžní plnění do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance.

Síť provozoven naleznou uživatelé Gallery βeta až po přihlášení do systému.

Pro informaci o velikosti sítě, která každým dnem roste, nás, prosím, kontaktujte na e-mailu:gb@upcz.cz. Rádi vám sdělíme aktuální informace.

Od pondělí do pátku (8.00–17.00 hodin) je vám k dispozici naše oddělení zákaznické podpory.

 

Kontakty:

telefon: 241 043 111

e-mail: gb@upcz.cz