Minišek

Mini Šek šetří náklady na jesle a školky

Mini Šek je nový, daňově atraktivní zaměstnanecký benefit sloužící k úhradě nákladů spojených s umístěním dítěte do předškolního zařízení typu jesle, školka nebo dětská skupina. Jde o optimální řešení školkovného pro všechny zúčastněné strany – rodiče, zaměstnavatele i předškolní zařízení. Díky Mini Šeku ušetříte zaměstnancům starosti s péčí o děti v pracovní době.

Výhoda pro zaměstnavatele

 

Ať jste velká korporace, středně velká firma, nebo malá organizace, pomocí našeho jednoduchého a uživatelsky vstřícného nástroje, on-line modulu Mini Šek, můžete zajistit vašim zaměstnancům významnou úsporu v nákladech na péči o jejich děti v předškolním věku.

 

Proč je důležité si udržet zkušené zaměstnance a urychlit jejich návrat po mateřské či rodičovské dovolené?

 

K pozitivům patří:

 

– snížení nákladů na vyhledávání nových zaměstnanců

– snížení finančních prostředků na zaškolení nových pracovníků

– zvýšení motivace zaměstnanců k dřívějšímu návratu do pracovního procesu umocněné poskytnutím tohoto benefitu a možností uplatnění slevy na dani

– vytvoření sociálně soudržného prostředí ve vaší organizaci, posílení role společensky odpovědné firmy a loajality zaměstnanců

 

Zaměstnavatelé, hledáte kvalitní a zkušené manažerky? Využijte potenciálu maminek!

 

Zkuste se dívat na svůj pracovní tým v delší perspektivě a využijte „rodičovský potenciál“ zkušených manažerek, které při plnění rodičovských povinností musely stíhat mnoho činností zároveň. Kdo jiný může mít osvojené principy time managementu, lidský rozhled i vnitřní dynamiku pro zvládání náročných úkolů než maminky po rodičovské dovolené.

Usnadněte jim návrat do vašeho pracovního týmu příspěvkem na školkovné, vyplatí se to!

 

Výhody pro rodiče-zaměstnance

 

Máte zájem o legální zvýšení vašeho disponibilního příjmu?

 

 • Účelově vázaný příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně z příjmů, nepodléhá ani odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Formou benefitu Mini Šek vázaného na platbu školkovného můžete ušetřit až třetinu nákladů z ceny školkovného oproti běžné úhradě (ze mzdy).
 • Úhrada části školkovného, kterou nepokryje příspěvek vašeho zaměstnavatele, může být předmětem slevy na dani, kterou uplatníte za příslušné zdaňovací období (viz Legislativa).
 • V on-line modulu Mini Šek získáváte uživatelsky jednoduchý nástroj pro platbu školkovného a doplňkových aktivit školek (kroužky, sportovní a kulturní akce, volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, výlety, pobyty v přírodě) umožňující jasnou evidenci proběhlých plateb a čerpaných služeb.
 • Doporučte vašemu zaměstnavateli, aby využil platformu Mini Šek pro úhradu školkovného. Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře a my vám s tím pomůžeme.

Jaké zvýhodnění přináší nová daňová legislativa? Zaměstnavatelům rozšiřuje možnosti vyplácení příspěvku na školkovné zaměstnancům pečujícím o děti ve věku od šesti měsíců do šesti let. Zvolí-li variantu příspěvku na školkovné jako daňově uznatelného nákladu, pak bude tento příspěvek pro jeho zaměstnance příjmem a bude podléhat všem klasickým odvodům ze mzdy. Pokud však zvolí úhradu školkovného ze zisku po zdanění prostřednictvím nepeněžního plnění s využitím našeho produktu Mini Šek, bude tento příjem pro zaměstnance osvobozen od odvodů, čímž zaměstnanec ušetří 31% oproti běžné mzdě.

 

Nepeněžní příspěvek v zákonu o dani z příjmů (ZDP)

 

 • Nepeněžním příspěvkem rozumíme úhradu přímo provozovateli předškolního zařízení či dětské skupiny na jeho účet.
 • Na straně zaměstnance je příspěvek osvobozen od daně z příjmů a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (viz § 6 odst. 9 písm. d ZDP).
 • V návaznosti na tuto skutečnost není ani zaměstnavatel povinen odvést žádné odvody.
 • Výše nepeněžního příspěvku je u zaměstnavatele daňově neuznatelný náklad (viz § 25 odst. 1 písm. h bod 2 ZDP).

 

Sleva na dani pro rodiče-zaměstnance za umístění dítěte do předškolního zařízení či dětské skupiny v ZDP (§ 35bb)

 

 • Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem ve zdaňovacím období za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
 • Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
 • Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnučku. Za vnuka nebo vnučku lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
 • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“[1]).
 • Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

 

[1] Minimální mzda platná k 1. lednu zdaňovacího období pro rok 2015 činí 9200 Kč.

Máte zájem o konkrétní předškolní zařízení? Zajistíme s ním spolupráci přímo pro vás.

 

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře (ZDE), pomůžeme vám, se zapojením vaší školky do programu Mini Šek.

 

Zde si můžete ověřit,  zda je vaše školka (předškolní zařízení) akreditována v rejstříku MŠMT(http://rejskol.msmt.cz).

Naše oddělení zákaznické podpory je vám k dispozici ve všední dny vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

 

Kontakty

telefon: 241 043 111

e-mail: info@upcz.cz