Projekt dětský úsměv s neziskovou organizací ROSA

Azylový dům ROSA podporuje v letech 2018 – 2020 Up Česká republika s.r.o. a La Fondation d’enterprise UP.

“Pro děti, které přicházejí se svými maminkami, oběťmi domácího násilí, budujeme v azylovém domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným zázemím. Naším záměrem je proto posílit pomoc dětem formou herní terapie, arterapie, muzikoterapie, relaxačních technik. Nabídnout dětem možnost odpočinkových aktivit, doučování, umožnit jim navštěvovat ve skupinědivadlo, kino, výlety, což jsou činnosti, na které jejich matky často nemají finanční prostředky. Chceme těmto dětem pomoci vyrovnat se s prožitým násilím. Tyto děti navíc strávily většinu svého života v atmosféře psychického i fyzického násilí. Skupinová práce je založena na technikách arteterapie a muzikoterapie (práce s nástroji, rytmem, hudbou) , které vytvářejí ve skupině atmosféru otevřenosti. Kromě toho posilují sebeprosazení méně průbojných a korigují jednání těch, kdo mají sklon k manipulaci a agresi. Do skupinového dění jsou též zařazeny drobné rituály, které oslovují hlubokou dětskou duši, přinášejí řád a pocit sounáležitosti. Mezi podpořené aktivity patří skupiny s herní tetou (arteterapie, muzikoterapie, tvůrčí dílničky), individuální práce s dětmi – pedagogicko – vzdělávací aktivity, posílení vazby matka – dítě – formou skupinek a dílniček. Jedním z cílů projektu je i podpora dalších aktivit – kulturní akce, zapojení do společenského života, výlety.” – píše na svých facebookových stránkách ROSA.

Jsme rádi, že se může naše společnost podílet na tak záslužné práci, kterou odvádí právě ROSA.

Pro více informací klikněte zde: www.rosa-os.cz