Proplácení poukázek

Jak a kde odevzdat poukázky k proplacení?

 

Zašlete je poštou 

Poukázky spolu s výčetkou zašlete formou cenného psaní na adresu naší společnosti:

Up Česká republika s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha

Odevzdejte je ve sběrných místech:

 • sídlo naší společnosti a všechny naše pobočky v ČR
 • velkoobchodní střediska Makro
 • prostřednictvím společnosti Bidfood

Jak připravit poukázky k proplacení?

 • Jednotlivé poukázky od sebe oddělte a srovnejte jedním směrem.
 • Nesešívejte ani nelepte poukázky k sobě.
 • Pro ochranu proti zneužití označte zadní stranu každé poukázky vaším firemním razítkem.
 • Poukázky nesmějí být poškozeny, zejména nesmí být nikdy znehodnocen čárový kód.

Jak probíhá proplácení?

 • Proplácení je prováděno bankovním převodem na účet uvedený ve smlouvě nebo v hotovosti při odevzdání poukázek v pobočkách Up Česká republika.
 • Poukázky vykupujeme za podmínek stanovených smlouvou:
  • K proplácení přijímáme pouze orazítkované poukázky.
  • Při proplácení předložte vyplněnou výčetku a volně ložené poukázky.

 

Upozornění
V případě požadavku na hotovostní proplacení poukázek je třeba (u částek nad 30 000 Kč v centrále v Praze a nad 10 000 Kč v ostatních pobočkách) telefonicky nahlásit tuto transakci na příslušné místo 48 hodin předem.

 

Výčetka

Formulář s identifikačními údaji o provozovně, který je nutné odevzdat spolu s kupony k proplacení. Na výčetce vyčíslete počet kuponů, jejich nominální hodnotu a celkovou částku. Formulář naleznete ZDE.

Chcete se na něco zeptat?

Od pondělí do pátku (8.00–17.00 hodin) je vám k dispozici naše oddělení zákaznické podpory.

 

Kontakt:

telefon: 241 043 111

Stravenky se dají vrátit v Bidfood Czech Republic s.r.o. (dříve Bidvest)

 

Jak na to?

 

 • Přijímáte od svých zákazníků stravenky Chèque Déjeuner a máte s naší společností uzavřenu smlouvu o spolupráci.
 • Registrujte se u společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. Nemusíte nikam jezdit, napište svou žádost společně s telefonem na e-mail: callcentrum@bidvest.cz.
 • Obchodní zástupce Bidfood přijede za vámi, předem vám zavolá a domluví si s vámi schůzku.
 • Objednejte si své zboží telefonicky či prostřednictvím e-shopu Bidfood.
 • V objednávce uveďte, že budete vracet stravenky Chèque Déjeuner.
 • Převezměte od řidiče Bidfood svoji objednávku spolu s fakturou za zboží a předejte mu stravenky Chèque Déjeuner.
 • Daňový doklad na vrácené stravenky Chèque Déjeuner obdržíte obvyklým způsobem od naší společnosti.

 

Podmínky společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. (dříve Bidvest)

 

 • U Bidfood lze vracet pouze stravenky Chèque Déjeuner.
 • Pro objednávku není stanovena žádná minimální hodnota.
 • V případě, že bude objednávka nižší než 2000 Kč bez DPH, podílí se odběratel (partner) na nákladech na dopravu dle ceníku Bidfood.
 • Převzetí stravenek Chèque Déjeuner realizuje řidič firmy Bidfood při dodávce zboží.
 • Stravenky Chèque Déjeuner nelze kombinovat s finanční hotovostí.
 • Stravenky Chèque Déjeuner není možné kombinovat se stravenkami jiných společností.
 • Hodnota předaných stravenek Chèque Déjeuner musí být navýšena o poplatky dle ceníku (ZDE odkaz na ceník).

Vracejte naše poukázky ve velkoobchodech Makro

 

Podmínky vracení

 

 • Máte s naší společností uzavřenu partnerskou smlouvu.
 • Navštivte některý velkoobchod Makro.
 • K pultu služeb partnerům přineste naše poukázky spolu s výčetkou (výčetku stáhnete ZDE).
 • Vyplněnou výčetku a poukázky od vás převezmou pracovníci u pultu služeb partnerům na základě podpisu předávacího protokolu. Zároveň je třeba vyplnit formulář Makro. (Číslo smlouvy o spolupráci je kód provozovny, pod kterým jste jako partner evidován u společnosti Up Česká republika. Naleznete ho na faktuře Up ČR jako specifický symbol. Vyplňujte pouze číslo bez písmen.)
 • Stravenky nemusíte počítat. Počítačka stravenek umístěná na pultu partnerů je spočítá za vás.

 

Jak vracet poukázky v Makru

 

 • Stravenky Chèque Déjeuner lze vracet samostatně.
 • Poukázky Šek Servis je možné vracet samostatně.