Podpora neziskové organizace Cesta domů

Společenská odpovědnost

Společnost Up ČR si v oblasti firemní filantropie klade za cíl zapojit zaměstnance do rozhodovacích procesů. V loňském roce proto její zaměstnanci vybrali další neziskovou organizaci, kterou bude Up ČR po dobu minimálně 3 let finančně podporovat. Je jí organizace Cesta domů, které Up ČR věnovala částku 125.955 Kč.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…