Pracujete ,,na doraz“? A opravdu to jinak nejde?

Novinky

Poslední rok a měsíce plné zákazů a restrikcí nebyly jednoduché. Mnoho z nás vedlo náročný život i bez přítomnosti viru, a naopak jeho příchod mnoho věcí posunul u některých z nás na hranu našich možností. Změna zaměstnání v takto nejisté době ani nepřipadá v úvahu, a tak často pracujeme ,,na doraz“, protože si myslíme, že to jinak nejde.

Důkazem je výsledek výzkumu hodnocení aktuálního vnímání životní situace a pozice v zaměstnání, který dokázal, že v těchto dnech uvažuje o změně jen každý cca 8. zaměstnanec. Nicméně ¾ zaměstnanců potvrdily, že ve svém zaměstnání zůstávají jen z existenčních důvodů – s tím jde ruku v ruce pokles motivace až u ⅔ dotázaných.

Motivace je jedním z nejdůležitějších předpokladů dobře odvedené práce a my si toho jsme velmi dobře vědomi. I proto se nebojíme přijít s příslibem lepší budoucnosti. Naše benefity byly navrženy přesně pro tyto případy – pomoci motivovat a odměňovat zaměstnance za jejich loajalitu a kvalitně vykonanou práci.

Zjistěte, které z nabízených produktů Up by vám udělali největší radost. Neváhejte a nechte inspirovat naší nabídkou!

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…