Estravenka

Vstoupili jsme do digitální éry, kde se neustále všechno vyvíjí. Nové technologie ulehčují možnosti komunikace a poskytují mnoho nových, nejen obchodních, příležitostí. A jelikož naším dlouhodobým cílem je poskytovat služby, které přinášejí přidanou hodnotu, transformovali jsme papír na kartu. Přinášíme nové, moderní, bezpečné, praktické, rychlé, ekologické a administrativně výhodné řešení stravenek.

 

O naší kartě

 • Čipová karta, platná 3 roky, umožňuje bezkontaktní i kontaktní platby.
 • Stejně jako papírové stravenky Chèque Déjeuner i karta slouží výlučně na zabezpečení stravování.
 • Estravenky (karty) vydáváme na jméno zaměstnance a doručujeme přímo do firmy.
 • Následně zaměstnavatel objednává už jen kredity (elektronické stravné), které jsou připsány na účty jednotlivých zaměstnanců.
 • Před prvním použitím je třeba kartu aktivovat, což může provést zaměstnavatel pro všechny své zaměstnance najednou nebo si každý zaměstnanec aktivuje kartu sám ve svém uživatelském účtu.

 

 

Jednoduché fungování

 • Jednorázová objednávka estravenek (karet) s platností 3 roky
 • Nabití kreditů dle potřeby on-line
 • Žádná měsíční distribuce papírových stravenek
 • On-line správa uživatelských účtů a objednávek

 

Efektivní řešení

 • Úspora času, odpadá distribuce
 • Snížení nákladů spojených s doručováním – kredity jsou poskytovány on-line

 

Zcela bezpečný systém

 • Zabezpečená on-line platforma: všechny informace spojené s transakcemi a provozem klientské zóny jsou chráněny
 • Denní limit pro všechny transakce: 500 Kč

 

Jak to funguje?

1. Objednávka karet: Objednáte karty a kredity, které se připíšou přímo na estravenkové účty zaměstnanců

2. Aktivace karet: Ve svém on-line účtu můžete provést hromadnou aktivaci karet všech zaměstnanců

3. Kontrola: Ve svém on-line účtu můžete kontrolovat objednávky, připsané kredity jednotlivým zaměstnancům a stáhnout faktury

4. Objednávka kreditu: Opětovné nabití účtů zaměstnanců dle Vašeho nastavení (měsíční, čtvrtletní apod.).

Jakmile doobjednáte kredity, opět se připíší na estravenkové účty zaměstnanců

 

Máte zájem o estravenku a chcete se dozvědět více informací?

Od pondělí do pátku (8.00–17.00 hodin) je vám k dispozici naše oddělení zákaznické podpory.

 

Kontakt:

telefon: 241 043 111

e-mail: info@upcz.cz

 

Více informací se dozvíte také na www.estravenka.cz.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

Zaměstnavatel je povinen umožnit všem zaměstnancům ve všech směnách stravování; zaměstnavatel nemá tuto povinnost vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění

Výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Od daně jako příjmu zaměstnance je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (§ 6 odst. 9 písm. b ZDP).

Síť provozoven naleznou uživatelé Estravenky až po přihlášení do systému na www.estravenka.cz.

 

Pro informaci o velikosti sítě, která každým dnem roste, nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@upcz.cz. Rádi vám sdělíme aktuální informace.

Od pondělí do pátku (8.00–17.00 hodin) je vám k dispozici naše oddělení zákaznické podpory.

 

Kontakty:

telefon: 241 043 111

e-mail: info@upcz.cz