Šek Servis

Šek Servis - Poukázka pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi

Šek Servis je speciální poukázka pro nákup spotřebního zboží (potravin a nápojů, potřeb osobní hygieny, ošacení a obuvi, dětského a lékárenského sortimentu). Mezi základní pravidla uplatňování tohoto typu poukázek patří přísný zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků. Poukázka Šek Servis byla vytvořena speciálně pro potřeby institucí realizujících v České republice pomoc v hmotné nouzi, v jejímž rámci přispívá stát sociálně slabým jedincům a rodinám k překlenutí nepříznivých životních situací. V současnosti je distribuce poukázek zajištěna prostřednictvím výplat nepojistných sociálních dávek na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR.

Akceptace poukázek

 

Poukázky přijímají vybrané obchodní řetězce a partnerské prodejny.

 

Síť provozoven se neustále rozšiřuje podle individuálních potřeb úřadů, zahrnuje maloobchodní potravinové řetězce, prodejny potravin, drogistického a smíšeného zboží, lékárny, specializované obchody s textilem, obuví a domácími potřebami.

 

Poukázky Šek Servis nemohou být použity k nákupu alkoholu a tabákových výrobků.

 

Průběžně aktualizovaný seznam partnerských provozoven obdrží uživatelé na příslušném úřadu práce společně s poukázkami Šek Servis.

 

Design poukázky je moderní a zcela sladěn s ochrannými prvky.

 

Vzhled poukázky naleznete ke stažení ZDE.

Chcete se zeptat?

Od pondělí do pátku (8.00–17.00 hodin) je vám k dispozici naše oddělení zákaznické podpory na telefonním čísle: 241 043 111.

Podrobné informace

Cesta objednávky

 • Všechny objednávky vyřizujeme do dvou pracovních dnů.
 • Na kontaktní e-mail uvedený v objednávce zasíláme informaci s číslem zásilky.
 • Balíček lze následně on-line sledovat. Všechny naše zásilky jsou dobře pojištěny.
 • Pro distribuci poukázek využíváme spolehlivého systému dodávek přes Českou poštu nebo PPL. Zásilky jsou dodávány jako cenné psaní a jsou pojištěny až do okamžiku předání. Způsob dodání jsme schopni uzpůsobit klientům na míru.
 • Do dvou pracovních dnů obdržíte originální vázanou šekovou knížku.

Nad rámec standardní spolupráce

 • libovolná nominální hodnota

– poukázky mohou mít dle požadavků zákazníka libovolnou nominální hodnotu odstupňovanou po 1 Kč.

 • změna nominální hodnoty

– klient může v průběhu smluvního vztahu měnit nominální hodnoty poukázek podle vlastní potřeby

 • personalizace šekových knížek

– na každou šekovou knížku vám můžeme uvést jméno či jiný identifikační znak

Máme vlastní technologii

 • Naše tiskařská technologie se nachází přímo v sídle společnosti.
 • Nejsme vázáni na žádné dodavatele, což nám umožňuje být nezávislí a maximálně flexibilní.
 • Zabezpečení našich poukázek je nejlepší na trhu.

 

Díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb jsme majiteli certifikátu ČNS EN ISO9001:2009.

Právní úprava forem a způsobů poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi je obsažena především v § 42 a § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výplatu ve formě poukázek lze využít pouze u příspěvku na živobytí (PnŽ) a mimořádné okamžité pomoci (MOP).

Příspěvek na živobytí se podle ustanovení § 42 zákona ve věcné formě přizná, pokud je zjevné, že by příjemce nevyužil dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud v průběhu poskytování peněžité formy dávky bude tato dávka používána k jinému účelu, než byla poskytnuta, postupuje se obdobně, a to i s využitím institutu zvláštního příjemce.

Formu příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.

Partnerská síť provozoven zahrnuje maloobchodní potravinové řetězce, prodejny potravin, drogistického a smíšeného zboží, lékárny, specializované obchody s textilem, obuví a domácími potřebami.

 

Poukázky Šek Servis lze uplatnit za nákup zboží k zajištění základních životních podmínek osob v hmotné nouzi. Zejména jde o:

– potraviny a nápoje

– oděvy a obuv

– základní hygienické prostředky

– dětské zboží a školní potřeby

– lékárenské zboží

– stravování v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 

Poukázky nejsou určeny k odběru alkoholu a tabákových výrobků.

 

Aktualizovaný seznam partnerských provozoven obdrží uživatelé na úřadu práce společně s poukázkami Šek Servis.