Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání

V souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsme zřídili interní oznamovací systém pro důvěrný příjem oznámení o uskutečněném nebo hrozícím protiprávním jednání. Interní oznamovací systém neslouží ke komunikaci ohledně našich služeb – pro tento účel můžete využít obecné kontaktní údaje nebo zákaznickou zónu.

Tento interní oznamovací systém můžete využít, pokud:

  1. jste naším zaměstnancem,
  2. jste pro nás činní v rámci své samostatně výdělečné činnosti,
  3. u nás vykonáváte funkci člena orgánu právnické osoby,
  4. pro nás vykonáváte dobrovolnickou činnost,
  5. u nás absolvujete odbornou praxi nebo stáž,
  6. je Váš vztah s námi založený na smlouvě, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jak podat oznámení

Své oznámení můžete podat těmito způsoby:

  1. Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní. Na tomto oznamovacím rozhraní naleznete i podrobnější informace o oznamování a dalším postupu při jeho šetření.
  2. Na osobní schůzce s příslušnou osobu. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Primární příslušnou osobou ve společnosti Up Česká republika, s.r.o., je:

Martin Kejmar
Tel.: +420 725 358 419
E-mail: martin.kejmar@upcz.cz

Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení. Kontaktní údaje slouží pouze ke zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.