CADHOC

Dárková poukázka Cadhoc

Jedinečná dárková poukázka Cadhoc je unikátní právě v tom, že ji lze čerpat na zboží a služby, které si obdarovaný sám vybere. Protože nejlepší dárek je ten, který si můžete vybrat sami. Cadhoc je nejoblíbenější dárková poukázka, protože je hlavně praktická a ukáže, jak si zaměstnanců vážíte.

Kdy si můžete jako zaměstnavatelé dát poukázku Cadhoc do nákladů?

Cadhoc nepodléhá dani z příjmů a nevztahují se na něj odvody na sociální a zdravotní pojištění až do výše 2000 Kč na zaměstnance a rok.

 

Jedná se o odměnu pro zaměstnance při těchto příležitostech:

 

 • Za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
 • Při pracovních výročích 20 let a každých dalších pět let výkonu práce u zaměstnavatele; do pracovního výročí se může započítat i doba výkonu prací konaných u jiných zaměstnavatelů.

(Do uvedených výročí nelze zahrnout výkon práce konané na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr.)

 • Při životních výročích 50 let a každých dalších pět let věku.
 • Při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu.

Dárkovou poukázku Cadhoc lze využít jako podporu prodeje.

Příklady využití a související legislativu se dočtete ZDE.

 

Vzhled poukázky naleznete ke stažení ZDE.

Chcete se na něco zeptat?

Od pondělí do pátku (8.00–18.00 hodin) je vám k dispozici naše klientské oddělení.

 

Kontakt:

telefon: 241 043 111

Chcete si spočítat možnou úsporu?

Klikněte na odkaz na kalkulačku ZDE.

Podrobné informace

Cesta objednávky

 • Všechny objednávky vyřizujeme ve všední den do 24 hodin.
 • Na kontaktní e-mail uvedený v objednávce zasíláme informaci s číslem zásilky.
 • Balíček lze následně on-line sledovat. Všechny naše zásilky jsou dobře pojištěny.
 • Pro distribuci poukázek využíváme spolehlivý systém dodávek přes Českou poštu nebo PPL. Zásilky jsou dodávány jako cenné psaní a jsou pojištěny až do okamžiku předání. Způsob dodání jsme schopni uzpůsobit klientům na míru.
 • Do dvou pracovních dnů obdržíte originální vázanou šekovou knížku.
 • Poukázky Up Česká republika dodáváme vyvázány zvlášť pro každého zaměstnance.
 • Součástí každé dodávky je i arch pro záznamy o předání poukázek zaměstnancům.
 • Součástí knížky s poukázkami jsou také slevenky na různé služby a produkty.

Nad rámec standardní spolupráce

 • Libovolná nominální hodnota. Poukázky mohou mít dle požadavků zákazníka libovolnou nominální hodnotu odstupňovanou po 1 Kč.
 • Změna nominální hodnoty. Klient může v průběhu smluvního vztahu měnit nominální hodnoty poukázek podle vlastní potřeby.
 • Personalizace šekových knížek. Na každou šekovou knížku vám můžeme uvést jméno zaměstnance či jiný identifikační znak.
 • Potisk poukázek logem. Všechny vaše poukázky můžeme opatřit vaším logem i s adresou.

Máme vlastní technologii

 • Naše tiskárna se nachází v sídle společnosti.
 • Nejsme vázáni na žádné dodavatele, což nám umožňuje být nezávislí a maximálně flexibilní.
 • Zabezpečení našich poukázek je nejlepší na trhu.

 

 

Díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb jsme majiteli certifikátu ČNS EN ISO9001:2009.

Cadhoc jako odměna zaměstnancům

 

Od daně ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používání rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, tělovýchovných a sportovních zařízení, nebo ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance od jednoho zaměstnavatele. Upravuje § 6 odst. 9d) zákona č. 586/1992 Sb. V případě darů poskytnutých v souvislosti s pracovním nebo životním výročím a za mimořádnou aktivitu (vyjmenované v § 14 vyhlášky 114/2002 Sb.) je od daně osvobozeno nepeněžní plnění do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance.

Podpora prodeje

Hledáte motivační nástroj, který by stimuloval zájem o nákup vašich služeb/produktů?

 

Hledáte účinný nástroj pro budování a udržování vzájemně výhodných obchodních vztahů?

 

Efektivní marketingové nástroje dokážou v reálném obchodě skutečně zvýšit prodej služeb/produktů.

 

Čím a jak motivovat?

 

Použijte k motivaci dárkové poukázky Cadhoc. Mají univerzální užití a lze je uplatnit ve více než 15 000 provozovnách po celé České republice.

Motivujte zákazníky

 

Výhodou tohoto způsobu podpory prodeje je okamžité a intenzivní působení na rozhodování spotřebitele, které vede k okamžitému výsledku, k nárůstu obratu vaší firmy.

 

Využijte Cadhoc například při těchto příležitostech…

 

Při koupi dvou a více výrobků věnujte dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY.

Akční nabídka: Právě nyní při koupi tohoto výrobku získáte dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY navíc.

Časově omezená nabídka: Kdo si zakoupí tento týden výrobek XY, obdrží od nás dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY jako bonus.

Bonus na další nákup! Při zakoupení výrobku XY obdržíte k příštímu nákupu dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY.

Vyměňte u nás svůj starý produkt za nový a jako bonus od nás obdržíte dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY.

Sbírejte u nás body a při dosažení XY počtu bodů od nás jako bonus obdržíte dárkový kupon Cadhoc v hodnotě XY.

Motivujte zaměstnance

 

Motivovaný a dobře proškolený personál je klíčem k úspěchu každé firmy. Zkuste své zaměstnance/týmy motivovat pomocí dárkového kuponu Cadhoc.

 

Využijte Cadhoc třeba při těchto příležitostech…

 

Potřebujete zvýšit motivaci? Vyhlaste soutěž o nejlepšího pracovníka měsíce a odměňte jej dárkovou poukázkou Cadhoc.

Chcete ušetřit či optimalizovat provozní náklady (pohonné hmoty, spotřební materiál, zásoby apod.)? Nastavte kritéria hodnocení a odměňte nejlepší pracovníky poukázkou Cadhoc.

Potřebujete, aby váš personál detailně znal nabídku vašich produktů/služeb? Udělejte znalostní test a nejlepšího odměňte dárkovou poukázkou Cadhoc.

 

Vy víte sami nejlépe, kde je u vás prostor k zlepšení. Zaměřte se na něj. Motivovaní zaměstnanci jsou rozhodně výkonnější a loajálnější.

 

Upevněte vztahy s obchodními partnery

 

Spolehliví a motivovaní partneři jsou základem vašeho úspěchu.

 

Využijte podporu motivace kupříkladu při těchto příležitostech…

 

Chcete zvýšit obrat vaší společnosti? Motivujte pomocí dárkové poukázky Cadhoc své obchodní partnery, aby vaše výrobky nabízeli efektivněji.

Díky vašim partnerům se vám daří? Oceňte jejich podíl dárkovými poukázkami Cadhoc.

Udělali vaši partneři pro vás něco nadstandardního či nestandardního? Odměňte je.

Určitě vás napadne spousta příležitostí, které vám díky motivaci přinesou lepší výsledky.

 

Vzhled poukázky naleznete ke stažení ZDE.

 

Chcete se na něco zeptat?

 

Od pondělí do pátku (8.00–18.00 hodin) je vám k dispozici naše klientské centrum.

Kontakt:

telefon: 241 043 111

 

Legislativa

Cadhoc jako podpora prodeje

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v § 24 odst. 1 uvádí, že výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou v prokazatelné výši a ve výši stanovené zákonem o dani z příjmů a zvláštními předpisy. To lze obecně aplikovat tak, že veškeré náklady, u kterých je poplatník schopen prokázat souvislost se svými daňovými příjmy, lze považovat za daňově uznatelné náklady, pokud tyto náklady nejsou jmenovitě vyloučeny z daňových nákladů zpravidla uvedených v § 25 stejného zákona. Není podstatné, zda se poskytne finanční plnění nebo věcné. V případě věcného plnění se jedná o daňový náklad v okamžiku jeho předání. Další podmínkou je odpovídající evidence v účetnictví. Důležité je, aby uvedené plnění nemělo znaky daru, které právě podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. § 25 odst. 1t) není považováno za výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Kde uplatnit?

Najděte si, kde konkrétně můžete své poukázky uplatnit ZDE.

Chci objednat

Od pondělí do pátku (8.00–18.00 hodin) je vám k dispozici naše klientské centrum.

 

Kontakty:

telefon: 241 043 111

e-mail: klientske@upcz.cz

 

On-line objednávka: klikněte ZDE.

Podrobné informace

Cesta objednávky

 • Všechny objednávky vyřizujeme do dvou pracovních dnů.
 • Na kontaktní e-mail uvedený v objednávce zasíláme informaci s číslem zásilky.
 • Balíček lze následně on-line sledovat. Všechny naše zásilky jsou dobře pojištěny.
 • Pro distribuci poukázek využíváme spolehlivý systém dodávek přes Českou poštu nebo PPL. Zásilky jsou dodávány jako cenné psaní a jsou pojištěny až do okamžiku předání. Způsob dodání jsme schopni uzpůsobit klientům na míru.
 • Do dvou pracovních dnů obdržíte originální vázané šekové knížky dle objednávky.
 • Součástí každé dodávky je i arch pro záznamy o předání poukázek zaměstnancům.
 • Součástí knížky s poukázkami jsou také slevenky na různé služby a produkty našich partnerů.

 

Nad rámec standardní spolupráce

 • Libovolná nominální hodnota. Poukázky mohou mít dle požadavků zákazníka libovolnou nominální hodnotu odstupňovanou po 1 Kč.
 • Změna nominální hodnoty. Klient může v průběhu smluvního vztahu měnit nominální hodnoty poukázek podle vlastní potřeby.
 • Personalizace šekových knížek. Na každou šekovou knížku vám můžeme uvést jméno zaměstnance či jiný identifikační znak.
 • Logo tisk. Všechny vaše poukázky můžeme opatřit vaším logem i s adresou.

 

Máme vlastní technologii

 • Naše tiskařská technologie se nachází přímo v sídle společnosti.
 • Nejsme vázáni na žádné dodavatele, což nám umožňuje být nezávislí a maximálně flexibilní.
 • Zabezpečení našich poukázek je nejlepší na trhu, vlastníme certifikát ISO ČNS EN ISO9001:2009.

Od pondělí do pátku (8.00–18.00 hodin) je vám k dispozici naše klientské oddělení.

 

 

Kontakty:

telefon: 241 043 111

e-mail: klientske@upcz.cz

 

On-line objednávka: klikněte ZDE.

Najděte si, kde můžete své poukázky uplatnit.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností od 5. 6. 2017 došlo ke změně názvu naší společnosti Le Chèque Déjeuner s.r.o.
se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4.

Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod
obchodním názvem: Up Česká republika s.r.o.

Více informací najdete ZDE.