Důvěra v práci je klíčová, krize ji spíše oslabuje

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Důvěra v nadřízeného je důležitá pro 90 procent zaměstnanců. 9 z 10 lidí navíc uvádí, že je pro ně důležité, aby nadřízený důvěřoval také jim. V posledních složitých letech prochází důvěra ve firmách velkým testem a zaměstnanci vnímají bohužel spíše její pokles. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika.

důvěra v práci

Každý funkční a stabilní vztah stojí na důvěře. To platí i pro vztahy pracovní, u kterých je důvěra mezi šéfem a kolegy tmel, který se podílí na lepších výsledcích firmy, motivaci, dobré atmosféře i soudržnosti týmu.

Pro důvěru hovoří i pádné obchodní argumenty a výzkumy. Podle studie Dublin University Business School má 10% nárůst důvěry na spokojenost zaměstnanců stejný dopad, jako má 36% zvýšení platu! Uplynulé dva roky byly dobou, která u firem s hybridním pracovním režimem prověřila kvalitu práce a řízení. A to včetně důvěry mezi šéfy a jejich týmy.

Zkušení zaměstnanci vnímají pokles důvěry

Výsledky Barometru zaměstnanců ukazují, že covidová zkouška část firem a zaměstnanců posílila, co se týče důvěry. Zejména mladí zaměstnanci cítí, že jejich důvěra v nadřízeného vlivem některé z posledních krizí vzrostla. Zdaleka ne všichni ale v covidové zkoušce obstáli.

Více zaměstnanců cítí v reakci na krize spíš pokles důvěry, nejčastěji to jsou zaměstnanci ve věku nad 50 let.

Péče o firemní kulturu s online nástroji Můj Up

Jedním ze zásadních problémů, na který firmy v souvislosti s důvěrou narážejí, je neschopnost zjistit v podmínkách hybridní práce, jaká je skutečná atmosféra v jejich firmě. Začínající problém s důvěrou ve firmě lze totiž snadno přehlédnout.

Je důležité, aby vedení či personální oddělení pravidelně důvěru měřilo. A to nejen při ročních pohovorech, ale i v průběhu roku prostřednictvím průzkumů a anket. Lze tak odhalit problematické signály hned v zárodku. Pozdní odhalení může totiž znamenat, že pracovní vztah už je nenávratně poškozen.

S nárůstem hybridní práce stoupá obliba nových digitálních nástrojů, díky kterým lze aktuální náladu ve firmě měřit třeba bleskovým anonymním online průzkumem. Prospěšné můžou být i nové možnosti komunikace mezi nadřízeným a jeho týmem. V rámci platformy Můj Up patří mezi nejoblíbenější funkce Zeptejte se zaměstnavatele, kde je možnost zeptat se online prakticky na cokoliv. To může usnadnit otevírání nepříjemných témat, která důvěru ovlivňují. Další užitečnou funkcí je Měření spokojenosti napříč celou firmou formou online anket.

Hlavně nerezignovat!

Pokud firma na důvěru rezignuje, důsledky bývají nepříjemné. Důvěra v práci totiž úzce souvisí i s motivací. Barometr ukázal, že pro motivaci je podle zaměstnanců vedle materiálního zabezpečení nezbytný také osobní přístup nadřízených a již zmiňovaná vzájemná důvěra.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…