Češi a zaměstnávání cizinců – jaký je jejich názor?

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Čeští zaměstnanci nahlíží na zaměstnávání cizinců převážně pozitivně a se zahraničními kolegy mají dobré vztahy. Podle většiny zasluhují rovnocenné postavení i stejné mzdové ohodnocení. Tak to vyplývá z Barometru zaměstnanců.

zaměstnávání cizinců

Zahraniční pracovníci nejsou pro Čechy ničím novým. Podle Českého statistického úřadu pracovalo v ČR v roce 2021 přes 800 tisíc zahraničních pracovníků. Toto číslo navíc za poslední roky vytrvale roste. Trend vyššího zastoupení pracujících cizinců je patrný už několik let. Jde o občany EU, kteří přicházejí pracovat do Česka kvůli dobrým pracovním podmínkám, ale i o občany ze zemí mimo EU. Poptávka po cizincích je vysoká i díky stárnutí naší populace. Na trh práce vstupují slabé ročníky a zároveň rychle roste počet lidí, kteří odchází do důchodu.

Zahraniční kolegové jsou norma, vztah k nim bývá pozitivní

Podle Barometru má zástupce jiné národnosti v práci polovina lidí. Zatímco v Praze jsou to nejčastěji cizinci na kvalifikovaných pozicích, ve zbytku Čech a na Moravě spíše manuálně pracující.

Mezi zaměstnanci, kteří zahraniční kolegy v práci zatím nemají, převládá otevřený nebo neutrální postoj. Jen 7 % lidí by si zahraniční pracovníky mezi kolegy vyloženě nepřálo. Pro firmy jsou v současné dynamické době dobré vztahy mezi zaměstnanci klíčové. Většina se proto snaží o vytváření tolerantního pracovního prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní stav nebo právě národnost.

Stejná odměna a benefity, ale nic navíc

Většina českých zaměstnanců si myslí, že zahraniční pracovníci zasluhují stejné pracovní postavení jako Češi. Odměňování se vedle mzdy dotýká i zaměstnaneckých benefitů. Výhodu mají v tomto případě firmy, které už přešly na benefitní systém typu cafeterie, v němž si může zaměstnanec benefity vybírat sám. Takový systém se lehce přizpůsobí i zájmům a preferencím zahraničních pracovníků.

Češi fandí rovnému přístupu i při výběru nových zaměstnanců. 2/3 Čechů si myslí, že při obsazování pozic se má rozhodovat podle schopností, a ne podle národnosti. Většina Čechů také souhlasí s legální prací cizinců za srovnatelných podmínek.

Na druhou stranu jsme ale na cizince poměrně přísní. Jen necelá pětina by jim přiznala nějaké speciální výhody, jako jsou třeba kurzy češtiny nebo volno na cestu do vlasti. Málokdo si také myslí, že cizinci podávají lepší pracovní výkon než Češi.

Nástroje aplikace Můj Up pomáhají firemní kultuře

Zjišťovat a měřit náladu nebo vztahy na pracovišti se stalo díky hybridizaci práce složitější. I proto se objevily nové technologie a online nástroje, které umožňují komunikaci a vztahy s kolegy udržovat i na dálku. V platformě Můj Up jsou oblíbené například jednoduché online ankety nebo možnost zeptat se šéfa na cokoliv. Podobně mohou tyto nástroje pomoct i se vztahy v multikulturním pracovním prostředí.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…