Nový nástroj pro firmy je tu! Up Whistleblowing

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Up Whistleblowing byl úspěšně vypuštěn do světa. Je součástí aplikace Můj Up a firmám bude pomáhat plnit povinnosti v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Vybírat lze ze tří variant modulu.

Up Whistleblowing

Co znamená whistleblowing?

U nás je to stále trochu novinka, ve světě již standard. Toto slovo popisuje situace, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo podobné činnosti. Takovouto situací může být třeba korupce, krádež firemního majetku nebo porušování bezpečnostních norem.

V Česku je whistleblowing stále často zaměňován tak trochu za udavačství, i vzhledem k naší historii. To je ale zcela špatný výklad. Možnost bezpečně informovat o porušení pravidel je naprosto v pořádku a je to klíčová věc pro udržování zdraví firmy.

Firmy mají nové povinnosti

Již 1. srpna 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava ochrany oznamovatelů, která přináší povinným subjektům řadu nových povinností. Subjekty s více než 250 zaměstnanci musely k tomuto datu zřídit vnitřní oznamovací systém, zajistit příjem, posouzení a archivaci oznámení nebo ochranu identity oznamovatelů. Pro menší firmy, které mají 50 až 250 zaměstnanců, byla povinnost zavést vnitřní oznamovací systém odložena do 15. prosince 2023.

Jak nový modul funguje?

Up Whistleblowing je komplexní řešení, které jednoduše všechny povinnosti pohlídá. Modul najdete v aplikaci Můj Up a využívat ho mohou i firmy, které od Up ČR jiný produkt zatím nemají. Oznámení lze podat přes aplikaci, ale i prostřednictvím odkazu na firemním webu. Lze k němu rovnou připojit i další dokumenty, jako např. fotografie či skeny.

Osoba, která je ve firmě za whistleblowing zodpovědná, tzv. Whistleblowing Officer, může vše v aplikaci pohodlně spravovat. Ta ho také upozorní na zákonné lhůty a jejich blížící se uplynutí.

Up Whistleblowing

Vybírat lze ze 3 variant

 • Základní verze nabízí přístup do klientského portálu, který umožňuje podání a správu oznámení, včetně hlídání lhůt. Najdete zde dle zákona povinně zveřejňované informace, informace o zpracování osobních údajů a dokument s přehledem aktuálně platných povinností.
 • Rozšířená verze obsahuje navíc školení a vzor standardizované dokumentace.
 • Ve verzi na míru můžete využít i individuální konzultace od renomované právní kanceláře. Je nám totiž jasné, že whistleblowing je novinka, která bude přinášet spoustu otázek a nejistot.

Naším cílem je, aby nový modul Up Whistleblowing ušetřil firmám a HR specialistům energii, čas i peníze, které by jinak museli investovat do vytváření vlastních řešení, studiu legislativy a hlídání lhůt. Chceme zase o něco posunout hranice v naší snaze pomáhat vytvářet zdravé firemní kultury.


Mám zájem o Up Whistleblowing

  Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

  Ruben Vančo

  Autor

  Ruben Vančo Marketing Manager

  otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…