O zvýšení platu se bojí požádat většina zaměstnanců

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Náklady domácností i inflace rostou a nutí zaměstnance k úsporám a tlaku na vyšší mzdy. Velká část lidí si však o zvýšení platu neřekne. Téměř 30 procent se ostýchá nebo se bojí otevřít se šéfem toto citlivé téma. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika.

zvýšení platu

O přidání peněz si v loňském roce plánovalo říct okolo 40 % zaměstnanců. Od té doby potřeba vyššího příjmu ještě zesílila. Ukazuje se ale, že velká část zaměstnanců si přesto o přidání peněz stejně neřekne. 28 % zaměstnanců se totiž ostýchá nebo dokonce bojí tuto otázku se svým šéfem řešit. Obzvlášť bojácné jsou ženy a zaměstnanci malých firem.

O čem všem se bojí zaměstnanci mluvit?

Výše odměny je hlavním obávaným tématem, ale ne jediným. Středně problematickými tématy jsou chování, náplň práce a kompetence, dále osobní záležitosti, benefity a bonusy, ale také možnost povýšení. Nejméně ožehavými tématy jsou pak dovolená, pracovní doba a budoucnost firmy.

Některá témata jsou pak ve firmách tabu. O tom, že ve firmě není tabu žádné, je přesvědčena jen čtvrtina zaměstnanců. Jinak žebříčku „zakázaných“ témat vévodí sexuální orientace, genderová rovnost a sociální, etnické nebo národnostní rozdíly. Mzdové ohodnocení považuje ve firmě za tabu 14 % zaměstnanců, na druhé straně podobný počet lidí o mzdě často diskutuje. V přístupu a otevřenosti k finančnímu ohodnocení existují mezi firmami velké rozdíly. Některé firmy přistoupily v poslední době dokonce ke zveřejnění platů všech zaměstnanců.

Výsledky Barometru ukázaly, že část pracovníků o tabuizovaných tématech raději nemluví. Bojí se totiž postihu, nejčastěji hněvu nadřízeného, ztráty zaměstnání, skryté nevole, odsouzení kolegů nebo finančních dopadů.

Využijte zajímavé funkce platformy Můj Up

Pokud se zaměstnanec bojí otázku mzdy otevřít, ukazuje to většinou na problém s komunikací v celé firmě. Pro zaměstnance je často i jednodušší pracovní místo opustit než situaci řešit.

Díky hybridizaci práce je komunikace mezi šéfem a zaměstnanci sice problematičtější, ale zase vznikají nové možnosti a cesty. Jako efektivní v rámci budování zdravé firemní kultury se ukázaly nástroje aplikace Můj Up. Například funkce Měření spokojenosti umožní zjistit zajímavé informace od zaměstnanců napříč celou firmou. Děje se tak prostřednictvím anket, kde zaměstnanci mohou jednoduše sdělit, čeho si cení a co je naopak trápí.

Na stěžejní otázky se pak mohou zeptat prostřednictvím funkce Zeptejte se zaměstnavatele. Tato funkce patří mezi nejoblíbenější a zaměstnanci se mohou online formou ptát prakticky na cokoli. Podobné funkce mohou usnadnit otevírání nepříjemných témat, jako je právě mzda nebo osobní problémy.

Používáte už i vy ve firmě takovéto online nástroje? Pokud ještě ne, zkuste to navrhnout vašemu HR oddělení.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…