Pochvaly v práci se v Česku moc nenosí

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

59 procent zaměstnanců se pochvaly v práci nedočká za celý měsíc, čtvrtina lidí dokonce ani za celý rok. Pro zaměstnance je přitom pochvala stejně důležitá jako finanční ohodnocení. Vyplývá to tak z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika.

pochvaly v práci se v česku moc nenosí

Pochvala a ocenění je pro zaměstnance důležitější, než si šéfové myslí. Přínos pochvaly většinou nejde nahradit penězi, které fungují a motivují krátkodobě. Pochvala a uznání mají mnohem výraznější a dlouhodobější dopad, zejména pak v oblasti motivace a angažovanosti. A právě to je v postcovidové době pro firmy klíčové.

Potvrzují to také výsledky Barometru zaměstnanců, který říká, že pochvala je v práci důležitá pro 72 % zaměstnanců. A 51 % zaměstnanců tvrdí, že pochvala je pro ně stejně důležitá či dokonce důležitější než peníze!

S pochvalou se obecně šetří

I přes její důležitost se pochvala zaměstnancům v práci moc nedostává. Téměř čtvrtina lidí se jí nedočká vůbec, nebo méně než jednou za rok. Dalších 30 % lidí pochvalu obdrží maximálně párkrát do roka. Existuje ale i poměrně početná skupina zaměstnanců, kteří mají větší štěstí. Několikrát do měsíce nebo i několikrát týdně je v práci chváleno solidních 20 % lidí.

Oceňování zaměstnanců změnil i covid

Předávání zpětné vazby a oceňování ovlivnila ve firmách situace okolo covidu, kdy význam pochval ještě vzrostl. Sociální vazby ve firmách byly narušeny hybridní prací a vzrostlo napětí a stres. Vztahy mezi kolegy tak v mnoha firmách ochladly. O to důležitější je pak hledání alternativních cest k posílení firemní soudržnosti a sociálních vazeb.

Někteří šéfové sice chválit umí, ale zapomínají na to v krizových obdobích, když je hodně práce a stresu. Přitom právě v těchto chvílích je ocenění zaměstnanců nejdůležitější.

Barometr zaměstnanců také ukázal, že firmy a šéfové na tuto situaci ve většině případů nedokázali zareagovat. Nejčastěji se frekvence pochval ve firmách vlivem covidu nezměnila. Obecně se ale pochvaly začaly spíše vytrácet, než aby jich přibylo. Téměř polovina lidí si přitom myslí, že by měla být za odvedenou práci chválena mnohem častěji.

Trendem je virtuální ocenění s aplikací Můj Up

Příčinou úbytku pochval může být i home office, který plánují mnohé firmy zachovat i do budoucna. Výsledky Barometru ukazují, že nejčastější jsou totiž osobní pochvaly „face to face“, potažmo před celým týmem. Tuto formu nebylo v posledních letech mnohdy snadné provést.

Proto budou stále důležitější technologie a digitální nástroje. Platforma Můj Up nabízí například funkci virtuálních pochval a další online funkce, které jsou čím dál oblíbenější a upevňují firemní kulturu a soudržnost i na dálku.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…