PřistUpujeme ke změně odměn. Ani nám se nevyhnulo zvyšování cen.

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci a vysoké míře inflace je nutné přistoupit k úpravě výše odměny z hodnoty vrácených poukázek. K tomuto kroku jsme se rozhodli přistoupit za účelem udržení vysokého standardu a nadálému zvyšování kvality našich služeb. Věříme, že naše cílené zaměření se na digitalizaci, zefektivnění procesů i rychlost ve fakturačním procesu vnímáte se stejnou prioritou jako my. Zavázali jsme se vám k poskytování prvotřídních služeb, a to je i nadále naší mantrou! Děkujeme vám v tomto směru za podporu.

Od dubna 2023 měníme sazbu

Tato změna sazeb je platná k 31. březnu 2023. V souladu s aktuálním zněním odstavce 6., bodu 6.5. našich Všeobecných obchodních podmínek dojde k navýšení odměny pro Up z hodnoty vrácených poukázek o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, která za rok 2022 činila 15,1 % (např. odměna ve výši 5 % bude od dubna nově nastavena na 5,75 %). Více informací o míře inflace za rok 2022 naleznete přímo na webu ČSÚ – Inflace, spotřebitelské ceny.

Veškeré nové sazby naleznete v našem aktualizovaném Ceníku a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme v tom s vámi a děkujeme vám za spolupráci!

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…