Stravenka

Nejoblíbenější benefit? Stravenka potěší každého.
Nejoblíbenější a tradiční zaměstnanecký benefit výhodný pro firmu i zaměstnance.

Úspora pro firmu

Stravenky jsou daňově uznatelným nákladem v plné výši hodnoty stravenky.

Navýšení platu

Příspěvek na stravenky zvyšuje čistou mzdu. Neplatí se z něj do výše zákonného limitu daň ani sociální a zdravotní pojištění.

Zdravý benefit

Pravidelné stravování zvyšuje výkonnost, nasazení i efektivitu.

Snadné uplatnění

Stravenky přijímá více než 32 000 provozoven po celé republice.

Snadné a rychlé vyhledávání v partnerské síti

Zjistěte, kde všude se dají stravenky uplatnit.

Vyhledávač provozoven

Spočítejte si úsporu na dani

Srovnejte 2 varianty
Srovnejte 2 varianty zvýšení platu/měsíc
pro zaměstnanců
21 stravenek/měsíc
po
Zaměstnavatel za měsíc zaplatí:
Zaměstnavatel za měsíc zaplatí: 121 853 121 853
Zaměstnavatel za měsíc odvede na pojistném:
Zaměstnavatel za měsíc odvede na pojistném: 41 186 0 Kč
Zaměstnavatel zaplatí za měsíc celkem:
Zaměstnavatel zaplatí za měsíc celkem: 163 039 121 853
Zaměstnavatel za rok uspoří:
Zaměstnavatel za rok uspoří: 0 Kč 494 234
Roční příjem zaměstnance se zvýší o:
Roční příjem zaměstnance se zvýší o: 21 466 29 245

Spočítat

Výpočet je nastaven na 55% podíl zaměstnavatele na hodnotě stravenky a předpokládá 21 pracovních dní v měsíci.

Optimální výše nominální hodnoty stravenky pro rok 2024 je 211 Kč.

Máte zájem? Ozveme se vám.

  Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

  Objednejte si poukázky rychle i bez smlouvy

  Objednat poukázky

  Co vás často zajímá

  Vysvětlení legislativních změn plynoucích z vládního konsolidačního balíčku a toho, jaký dopad budou mít na stravovací benefity jsme pro vás připravili přehledně na stránce Konsolidační balíček a benefity.

  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění: Zaměstnavatel je povinen umožnit všem zaměstnancům ve všech směnách stravování; zaměstnavatel nemá tuto povinnost vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), v platném znění: Výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů. Osvobození příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem je uvedeno především v § 6 odst. 9 písm. b), ZDP.

  Nespotřebované poukázky je třeba doručit do sídla naší společnosti nejpozději do 20 kalendářních dnů po ukončení jejich platnosti. Platnost každé poukázky je uvedena na její přední straně. Na základě vrácených poukázek bude vystaven dobropis, který ve lhůtě stanovené smlouvou zpětně proplatíme na účet klienta. Cena za tuto službu se řídí platným ceníkem služeb.

  Chcete vědět víc? Stáhněte si dokument.

    Stravenka | Produktový list 2. 4. 2024 935 KB Stáhnout  
    VOP – Zaměstnavatel 11. 12. 2023 155 KB Stáhnout  
    VOP – Partner 11. 12. 2023 118 KB Stáhnout