Projekt vzdělávání zaměstnanců od Up ČR

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 1 minuta

Společnost Up Česká Republika s.r.o. realizuje projekt s názvem

Up Česká Republika – vzdělávání zaměstnanců

s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012740.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 81 osob

Realizace projektu: 01.01.2020–30.06.2023

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…