Stravenky v době rouškové

Novinky

2020 03 head 850x400 1

Stávající bezpečnostní opatření přinášejí ve většině firem řadu mimořádných opatření, která se mnohdy týkají i změny pracovního režimu zaměstnanců. Nikoli výjimečně se přitom firmy i jejich zaměstnanci ocitají v podobné situaci vůbec poprvé. Neznámý stav tak přináší celou řadu otázek, které se týkají i oblasti poskytování a čerpání stravenek.

stravenky

Abychom Vám usnadnili orientaci v problematice, popsali jsme nejčastější případy poskytování stravenek v současném nouzovém stavu.  

ano

Kdy má zaměstnanec nárok na stravenky?

 • Pracuje-li na home office v místě svého trvalého bydliště.
 • Pracuje-li na home office mimo místo svého trvalého bydliště.
 • Je-li zaměstnavatelem převeden na vykonávání jiné práce.
ne

Kdy nemá zaměstnanec nárok na stravenky?

 • Je-li doma a nepracuje kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.
 • Je-li doma a nepracuje kvůli nařízené karanténě nebo pracovní neschopnosti.
 • Čerpá-li doma nárok na ošetřovné na dítě.
 • Čerpá-li dovolenou.
 • Čerpá-li neplacené volno.  
dane

Vedle samotného rozlišení případů, kdy stravenky poskytovat a kdy ne, může být pro zaměstnavatele v případě home office problematické určení daňové uznatelnosti stravenek.

V jakém případě je možné uplatnit stravenky do nákladů a v jakém ne?

ano

Stravenky jako daňově uznatelný náklad

 • Zásadní podmínkou je prokazatelné odpracování stanovené pracovní směny v délce minimálně 3 hodin. Pokud tedy lze takovou směnu zaměstnance na home office stanovit, jde o daňově uznatelný náklad.
 • Pokud zaměstnanec pracuje na home office mimo své trvalé bydliště, je navíc potřeba právně ošetřit rozšíření vymezení místa výkonu práce.  
ne

Stravenky jako daňově neuznatelný náklad

 • Pracuje-li zaměstnanec v takovém režimu, že jeho pracovní směnu nelze stanovit nebo určit, půjde o daňově neuznatelný náklad.

Pro zachování daňové uznatelnosti stravenek proto doporučujeme zaměstnavatelům vydat písemný předpis, který zaměstnancům určí režim home office a stanoví jeho pracovní dobu.  

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…