Téměř 30 % lidí se bojí řešit se šéfem peníze

Tiskové zprávy

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Rostoucí náklady domácností i rekordní inflace nutí zaměstnance přistupovat k úsporám i tlačit na zvýšení své mzdy. Velká část lidí si však o více peněz stejně neřekne. Téměř 30 % se totiž ostýchá nebo dokonce bojí se šéfem otázku mzdy otevírat. Jde tak o jednoznačně nejcitlivější téma v komunikaci mezi zaměstnancem a šéfem v tuzemských firmách. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem.

O přidání peněz v letošním roce plánovalo na jeho začátku žádat okolo 40 % zaměstnanců. Od té doby potřeba vyššího příjmu ještě zesílila. Ukazuje se ale, že velká část zaměstnanců si přesto
o přidání peněz neřekne. 28 % zaměstnanců se totiž ostýchá nebo dokonce bojí tuto otázku se svým šéfem řešit. Obzvláště bojácné jsou přitom ženy a také zaměstnanci malých firem.

„Pokud se zaměstnanec bojí otázku mzdy vůbec otevřít, ukazuje to obvykle na větší problém
s komunikací ve firmě nebo týmu, který však může být těžké odhalit. Pro zaměstnance se tak často stává snazším řešením pracovní místo opustit, než svou situaci řešit v rámci firmy. Je proto vhodné využívat nástroje ke zjištění aktuální nálady ve firmě, například formou anonymního online průzkumu,“
říká Stéphane Nicoletti, CEO společnosti Up Česká republika, která se specializuje na péči
o zaměstnance.

Strach (skoro) jen z peněz

Výše odměny je sice hlavním obávaným tématem, ale není jediným. Mluvit se svým nadřízeným
o všem může 43 % zaměstnanců, ostatní mají z něčeho strach či ostych. Středně problematickými tématy jsou pro část zaměstnanců chování, náplň práce a kompetence, dále osobní záležitosti, benefity a bonusy, ale také možnosti povýšení. Za nejméně ožehavá témata lze považovat dovolenou, pracovní dobu a budoucnost firmy, byť i tyto zásadní otázky vzbuzují u části zaměstnanců obavy.

Díky hybridizaci práce je celá oblast komunikace mezi šéfem a zaměstnanci sice problematičtější než dříve, ale také umožnila vznik nových cest. „Díky častému hybridnímu režimu vznikají nové kanály
a možnosti komunikace mezi nadřízeným a jeho týmem. V rámci naší platformy Můj Up tak patří mezi nejoblíbenější moduly možnost zeptat se online zaměstnavatele prakticky na cokoliv. Podobné funkce mohou usnadnit otevírání nepříjemných témat, jako je právě mzda nebo osobní problémy,“
popisuje Nicoletti.

Největší tabu? Sexuální orientace i genderová rovnost

Ožehavá témata ovšem nenajdeme jen v komunikaci mezi šéfem a jeho podřízenými. Některá jsou zkrátka tabu napříč celými firmami. O tom, že nic není v jejich firmě tabu, je přesvědčena čtvrtina zaměstnanců. V ostatních firmách vévodí poměrně jasně „žebříčku zakázaných témat“ sexuální orientace. Tu považuje za tabu téměř čtvrtina zaměstnanců. Dalších 40 % lidí toto téma v práci nediskutuje, přestože tomu podle nich nic nebrání.

Poměrně nečekaně považují zaměstnanci za tabu také v poslední době často zmiňovanou genderovou rovnost. 15 % zaměstnanců cítí, že toto téma není dobré u nich ve firmě otevírat, dalších 40 % lidí
o něm nediskutuje z vlastní vůle. Zhruba podobně vnímají lidé i sociální, etnické nebo národnostní rozdíly.

Za delikátní téma lze označit i mzdové ohodnocení. Na jedné straně ho 14 % zaměstnanců považuje ve firmě za tabu, na straně druhé podobný počet lidí o finančním ohodnocení často diskutuje.
„V přístupu a otevřenosti ohledně finančního ohodnocení a jeho spravedlivosti existují dnes mezi firmami obrovské rozdíly. Některé zahraniční i české firmy přistoupily v poslední době například ke zveřejnění platu všech zaměstnanců, jinde jde stále o naprosté tabu,“ říká Nicoletti.

Hněv i vyhazov

O obrovském rozdílu v otevřenosti firem, pracovních podmínkách i atmosféře svědčí i další výsledky Barometru. Ty ukazují, jestli se zaměstnanci obávají postihu, pokud o některém z tabuizovaných témat rozpoutají diskuzi. Zhruba čtvrtina zaměstnanců si je jista, že by je za toto jednání nikdo nepostihl. Ještě o něco více lidí se sice postihu nebojí, ale už si tak jisti nejsou.  

Téměř polovina pak má z postihu obavy. Nejčastěji se strachují hněvu nadřízeného, podobně časté jsou ale také obavy ze ztráty zaměstnání, ze skrytého postihu, z odsouzení ze strany kolegů nebo z finančního postihu. Nejméně se zaměstnanci obávají poškození své pověsti.  

tabu ve firmach

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…