Očkování rozděluje firmy více než peníze a politika

Tiskové zprávy

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Atmosféra ve firmách je v posledních měsících z mnoha důvodů napjatá. Nepřidávají tomu ani témata rozdělující společnost, jejichž množství přibývá. Zcela jednoznačně je přitom současným nejkontroverznějším tématem v pracovních kolektivech očkování. Firmy rozděluje dokonce více než peníze a politika. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem.

Nejistá ekonomická situace, zdravotní rizika, častější home office i úbytek mimopracovních akcí, které firmy stmelují. To jsou jen některé z faktorů, které se již delší dobu podepisují pod klesající atmosféru ve firmách. Současná situace ve firmách, kde často vládne hybridní pracovní režim, zároveň stěžuje včasné odhalení problému, a tím pádem i práci manažerů lidských zdrojů.

„Rozpoznat aktuální náladu ve firmě a objevit hlavní třecí plochy je při současném roztříštění práce extrémně složité. Proto se čím dál tím víc setkáváme s požadavky firem na využití technologií za tímto účelem. Typicky jde například o vytváření jednoduchých online anket a šetření mezi zaměstnanci, které jim mohou pomoci odhalit problém včas,“ popisuje Petra Prchlíková, obchodní ředitelka Up ČR.

Očkování rozkládá firmy zevnitř

Nový Barometr zaměstnanců ukázal, že velkou měrou se pod negativní atmosféru podepisuje téma očkování proti koronaviru. 54 % zaměstnanců přiznává, že právě toto téma jejich firmu v současnosti rozděluje a vyvolává spory. Jen 25 % lidí se nechalo slyšet, že téma očkování jejich firmu naopak spojuje a kolegové ve firmě se na něm shodnou.

Názory na očkování přitom častěji spojují zaměstnance v Praze a zaměstnance z menších firem do
15 zaměstnanců. Naopak jako velký problém a zdroj sporů se ukazuje hlavně ve firmách, které mají více než 100 zaměstnanců. Za rozdělující prvek přitom považují očkování nejvíce lidé na vedoucích pozicích, kteří mají minimálně 6 podřízených.

„Úloha manažera, obzvlášť manažera lidských zdrojů, který musí vedle hybridního pracovního režimu a rychlých změn řešit i problémy vyplývající z různých názorů na očkování napříč firmou, je nyní velmi komplikovaná. O to důležitější je, aby tito lidé měli nejen odpovídající znalosti, ale také technologické nástroje, které jim pomohou snadno vyřešit běžnou agendu a uvolní ruce pro zvládání komplikovanějších problémů uvnitř firmy,“ říká Stéphane Nicoletti, CEO společnosti Up ČR.   

Zdrojem konfliktů přitom není jen samotné očkování, ale také preventivní proticovidová opatření, která přijímá vedení firmy. V tomto případě jsou tábory zaměstnanců vyrovnané. 40 % přiznává, že jde o problematickou oblast, která firmu a její zaměstnance rozděluje. Rovněž 40 % zase naopak tvrdí, že na této věci panuje v jejich firmě shoda.   

„Na vině kolikrát není ani tak samotné opatření, jako spíš špatná komunikace. V hybridním režimu je totiž pro vedení firem a personalisty obtížné komunikovat se zaměstnanci v reálném čase. Intranet a podobné informační kanály tak už nestačí. V rámci naší aplikace MůjUp naopak evidujeme rostoucí zájem o rychlou výměnu informací napříč firmou pomocí mobilních telefonů a push notifikací,“ popisuje Nicoletti.     

Peníze až na druhém místě

S poměrně velkým odstupem je druhým nejčastěji zmiňovaným konfliktním tématem spravedlnost finančního ohodnocení napříč firmou. To však neznamená, že by šlo o zanedbatelný problém. Toto téma rozděluje firmu v očích 41 % Čechů.  

„Lze přitom očekávat, že v průběhu letošního roku bude toto téma ožehavé čím dál tím víc. Velká část zaměstnanců plánuje požádat svého zaměstnavatele o přidání peněz či benefitů, ale ne všem bude vyhověno podle jejich představ,“ popisuje Prchlíková a dodává: „Už nyní se proto na nás firmy obrací kvůli konzultování možností v oblasti odměňování, aby se vyvarovaly odchodu zaměstnanců.“    

Je to kampaň?

Třetím problémovým tématem, které firmy v současné době rozděluje, je politika. Za zdroj neshod ji považuje taktéž 41 % zaměstnanců. Zatímco nejmladší si častěji myslí, že je názor na politiku s kolegy aktuálně spíše spojuje, mezi staršími zaměstnanci je celkový dojem spíše opačný.

Gender bez problému

Zhruba třetina zaměstnanců firem považuje za zdroje konfliktů s kolegy celkový životní postoj a hodnoty. Zhruba stejný počet lidí vidí problém také ve svém nadřízeném a jeho pracovní vizi. Na konci žebříčku se naopak nachází genderová problematika a otázky rovných příležitostí pro muže a ženy. Zdrojem neshod je toto téma jen pro 21 % lidí.

ockovani

 

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…