Tři čtvrtiny lidí si na plat nestěžují, horší je to s benefity

Tiskové zprávy

Dlouhodobě rychle rostoucí mzdy i obavy z dalšího vývoje pandemie se podepisují pod spokojenost zaměstnanců s aktuálním finančním ohodnocením. Se mzdou či platem je aktuálně nespokojena jen čtvrtina z nich. Velká většina lidí kladně hodnotí i úroveň pracovního vybavení. Největším nedostatkem je podle zaměstnanců množství a skladba benefitů, které od zaměstnavatele dostávají nad rámec mzdy. Vyplývá to z čerstvého průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 840 respondenty.

Průměrná hrubá měsíční mzda stoupla podle Českého statistického úřadu v posledním čtvrtletí loňského roku o 6,5 % na více než 38 500 korun. Rychlý růst mezd se odráží i na spokojenosti zaměstnanců s jejich finančním ohodnocením. 45 % zaměstnanců je se svou finanční odměnou za práci vyloženě spokojeno a 27 % se cítí spokojeno průměrně. Nelibost nad svým finančním ohodnocením vyjádřilo jen 26 % lidí. Kromě růstu mezd jsou příčinou spokojenosti i obavy z dalšího vývoje covidové krize.

Spokojenost se mzdou či platem převažuje mezi zaměstnanci i přesto, že si vlivem Covidu finančně spíše pohoršili. Zhoršení pocítilo 21 % z nich, zatímco zlepšení jen 9 %. Přesto se ukazuje, že s touto stránkou péče zaměstnavatele jsou lidé v poslední době víceméně spokojeni. Větší rezervy mají firmy spíše v jiných oblastech zajištění zaměstnanců. „Dobrá politika odměňování musí být vyvážená. Kromě odpovídajícího základního platu by měly firmy využívat i bonusový systém a balíček výhod k udržení odhodlání a motivace zaměstnanců,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel Up Česká republika.

Benefity jako Achillova pata

Výrazně méně jsou zaměstnanci spokojeni s firemními benefity, které dostávají nad rámec mzdy. S objemem benefitů je spokojeno jen 37 % zaměstnanců a s jejich skladbou pouze 34 % lidí. „Dlouhodobé zanedbávání této složky se přitom negativně podepisuje na zdraví, motivaci i angažovanosti zaměstnanců. Péče zaměstnavatele by tak neměla začínat a končit výplatou, jen peníze spokojené zaměstnance nezajistí,“ říká Nicoletti.

I v případě benefitů zaznamenali zaměstnanci spíše zhoršení situace, byť v menší míře než u mzdy. Přestože řadu obvyklých benefitů kvůli pandemii nebylo možné poskytovat, zhoršení vnímá 18 % zaměstnanců. Díky zavírání kulturních a volnočasových zařízení došlo k omezení výhod, které společnosti poskytují zaměstnancům k vyvážení soukromého a pracovního života, udržení motivace a duševního zdraví. Tento nedostatek bylo nutné kompenzovat digitalizací benefitů.

Místo papírových poukázek se tak objevily bezkontaktní karty nebo čerpání benefitů skrze mobilní aplikaci. Nabídka benefitů se pak rychle přeorientovala do on-line světa. Zaměstnanci díky tomu mohou čerpat benefity na on-line cvičení, online konzultace s psychologem i jazykové kurzy, stejně jako na nákup potravin nebo zdravotních pomůcek v e-shopech.

Vybavení a nové výzvy, školení s trhlinami

Péče zaměstnavatele zahrnuje vedle mzdy a benefitů i odpovídající vybavení pro práci. Podle průzkumu si zaměstnavatelé vedou v této oblasti velmi dobře. 62 % zaměstnanců je s pracovním vybavením spokojeno a jen 14 % ho považuje za nedostatečné. I v případě vybavení si ale zaměstnanci vinou Covidu spíše pohoršili. „Ukázalo se, že nejde jen o zajištění notebooku, ale i o nevyhovující pracovní prostředí na home office, chybějící přestávky, nedostatečný klid na práci nebo špatné internetové připojení,“ popisuje Nicoletti.

Ještě o poznání hůře hodnotí zaměstnanci možnosti školení, které jim firma nabízí. Spokojeno je s nimi 43 % zaměstnanců. I zde se přitom situace důsledkem pandemie dle předpokladů zhoršila, přestože řada specializovaných firem postupně přešla do virtuálního prostředí a nabízí školení na vysoké úrovni. „S některými z nich jsme se spojili a nabízíme firmám jejich služby. Specializovaná on-line školení i například on-line brainstorming mohou totiž pomoci udržet vysokou angažovanost a motivaci zaměstnanců k dosažení firemních cílů, což je pro firmy aktuálně zcela zásadní,“ dodává Nicoletti.

Forma odměny či péčeSpokojen/aPrůměrNespokojen/a
Finanční ohodnocení45 %27 %26 %
Množství benefitů37 %24 %35 %
Skladba benefitů34 %26 %36 %
Pracovní vybavení62 %21 %14 %
Možnosti školení43 %28 %23 %
Spokojenost zaměstnanců s odměnami a péčí zaměstnavatele

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…