Výdaje výrazně omezily kvůli inflaci už 3/4 zaměstnanců. Vynucené úspory negativně dopadají na psychiku a zvyšují únavu

Tiskové zprávy

Pokračující inflace a výrazný pokles reálných mezd donutily již 74 % zaměstnanců podstatně snížit nebo dokonce zcela omezit některé výdaje. Největší úspory se týkají dovolené, stravování v restauracích a kultury. Kvůli výraznému omezení výdajů vnímají už lidé zhoršení psychického stavu i fyzické kondice, většina zaměstnanců se cítí unavenější a méně motivovaná.  Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem
a organizací.

Podle nových dat Českého statistického úřadu klesla ve třetím čtvrtletí reálná mzda v Česku po zahrnutí inflace meziročně o téměř 10 % a tento pokračující propad se projevuje ve snížené spotřebě domácností. Data z Barometru ukazují, že jen 23 % zaměstnanců zatím neudělalo žádnou změnu ve výdajích a pouze 3 % své výdaje v současné situaci zvýšilo. Ostatní museli v některých položkách rozpočtu velmi výrazně snížit nebo dokonce utlumit své výdaje.

S odpočinkem na štíru

Více než čtvrtina zaměstnanců výrazně omezila výdaje na dovolenou a kulturu, téměř 20 % lidí začalo podstatně šetřit na svých koníčcích. Není tak divu, že v důsledku vynucených úspor strádají lidé především po psychické stránce. Zhoršení psychické pohody na sobě podle Barometru pozoruje 44 % zaměstnanců, kteří byli nuceni snížit výdaje, a mnozí se obávají budoucnosti a důsledků růstu cen v jejich soukromém životě.

Pokud jde o aktuální psychické rozpoložení zaměstnanců, v první řadě můžeme sledovat enormní únavu, pod kterou jsou stále ještě podepsány dva roky pandemie a třetí rok války i velkých ekonomických výzev v podobě inflace, které znamenají pro mnoho firem potřebu restrukturalizace,popisuje koučka Cristina Muntean
a dodává: „To vše se promítá do mentálně-emočního stavu lidí. Vidíme, jak jsou unavení, jak potřebují přestávky, jak potřebují dovolené a jak využívají volna například během státních svátků, aby vypnuli
a načerpali chybějící síly.“ 

Všudypřítomná únava

Omezování výdajů na volný čas, kulturu a podobné požitky problém s únavou ještě prohlubuje. Data z Barometru ukazují, že 57 % zaměstnanců, kteří nuceně omezili výdaje, se v práci kvůli těmto úsporám cítí unavenější. Podobný počet zaměstnanců také přiznává, že se kvůli škrtům těchto položek v rozpočtu cítí pracovně méně motivovaní.

„Je evidentní, že se zaměstnavatelé musí snažit právě tyto výpadky svým zaměstnancům kompenzovat, pokud je chtějí mít v práci odpočinuté a motivované. Pod vlivem aktuální situace proto často dochází k přenastavení optimálního mixu odměňování. V naší motivační platformě Můj Up evidujeme, že trendem je výraznější zastoupení účelových výhod a benefitů, které podporují právě odpočinek a mají pozitivní vliv na zdravou motivaci zaměstnanců,“ popisuje Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika.

Nejen hlava strádá

V důsledku úspor zatím sice strádá spíše lidská duše, ale více než pětina zaměstnanců, kteří byli nuceni snížit výdaje, vnímá zhoršení i fyzické kondice. Kromě úspor na koníčcích, sportu nebo zdraví může tento efekt úzce souvisí také s úsporami na potravinách a stravování obecně, které patří momentálně k nejčastějším. Téměř 3 z 10 lidí šetří omezením nákupů lepších či kvalitnějších produktů a více než pětina lidí výrazně snížila výdaje na obědvání v restauracích ve všední den.

Výrazné šetření v oblasti stravování má rovnou dva nepříjemné důsledky. „Už samotné preferování výhodných nákupů potravin na úkor kvality nijak neprospívá lidskému zdraví. A zrušení pravidelných obědů s kolegy zase oslabuje pracovní vztahy, které se právě při podobných příležitostech přirozeně utužují. Účelová podpora stravování hraje tak pro zaměstnavatele v této době obzvlášť důležitou roli,“ říká Nicoletti. 

Oblasti, kde se zaměstnanci uchylují k největším úsporám

image 5
Jak pociťujete omezení výdajů, které jste právě označil?
image 4
Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…