Up Česká republika a nadace Fondation Up podpořily neziskové organizace ALSA a Cesta domů částkou 240 tisíc korun

Tiskové zprávy

Dva šeky, každý v hodnotě 5 000 Eur, obdržely v říjnu dvě neziskové organizace – Cesta domů, věnující se v rámci svých aktivit péči o umírající a podpoře jejich blízkých, a ALSA, která se angažuje v pomoci lidem s onemocněním ALS. Zástupci organizací ALSA a Cesta domů šeky převzali z rukou generálního ředitele Up Česká republika Stéphana Nicolettiho a jednatele společnosti Jérôma Peluse.

Již čtvrtým rokem spolupracuje Up Česká republika a nadace Fondation Up s organizací Cesta domů. Právě tehdy si ji „za svou“ vybrali sami zaměstnanci. K Cestě domů se pak o rok později přidala organizace ALSA.

„Oba tyto subjekty jsou svými aktivitami v souladu s cíly naší filantropické politiky. Těmi je především snaha pomoci znevýhodněným skupinám žít bohatší, plnohodnotnější a kvalitnější život,“ říká Jana Ondroušková, která se v rámci Up ČR věnuje CSR, a dodává: „Právě proto, že jsou nám činnosti těchto organizací nesmírně blízké, dává nám smysl podporovat je nikoliv jen jednorázovými příspěvky, ale dlouhodobě. V současné době jsme se tak dohodli na další spolupráci v délce tří let.“

Organizace Cesta domů se v naší zemi dlouhodobě zasazuje o zlepšení péče o umírající. Prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí. Kromě samotné podpory těmto lidem věnuje také podporu jejich blízkým v době zármutku. Současně se Cesta domů snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče, ať už formou vzdělávání odborníků, či osvětovými kampaněmi.

„Velké poděkování patří společnosti Up ČR za jejich dlouhodobou přízeň, a to nejen za tu finanční, ale také za materiální a v neposlední řadě za dobrovolnickou práci. Všechny tyto formy podpory nám pomáhají zlepšovat a rozšiřovat služby pro naše klienty,“ vysvětluje Eva Van Wagenen z neziskové organizace Cesta domů.

Jediným spolkem v České republice, který se věnuje lidem s onemocněním ALS neboli amyotrofickou laterální sklerózou, je ALSA, druhá z podpořených organizací. ALS je zákeřné nevyléčitelné onemocnění, při kterém pacientům postupně selhávají orgány. Nedílnou součástí činnosti organizace je šíření povědomí o onemocnění ALS, vzdělávací a přednášková činnost, organizace sbírek a další služby jak pro samotné pacienty, tak i jejich rodiny.

„Jsme opravdu vděční za naše dlouhodobé partnery, mezi které patří právě Up Česká republika. Díky nim a jejich finanční podpoře můžeme rozvíjet náš projekt koordinátorek v krajích, který má opravdu smysl. Up ČR se navíc aktivně zapojuje do našich osvětových aktivit nebo nám pomáhá prostřednictvím dobrovolnické činnosti,“ popisuje Petra Němcová z organizace ALSA.

Kromě dlouhodobé podpory těchto organizací se Up Česká republika zapojuje také do mnoha dalších charitativních projektů, a to se značnou spoluúčastí svých zaměstnanců. Pravidelně pořádá charitativní snídaně, v rámci kterých zaměstnanci hlasují pro jednu ze spontánních žádostí různých organizací, která získá výtěžek ze snídaně. Při té poslední bylo například vybráno 20 tisíc korun pro organizaci Zdravotní klaun. Mimo to se společnost zapojuje v rámci celosvětové organizace Light it blue do podpory autismu, účastní se výzev jako je Movember či charitativních běhů, jako je Teribear, Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové atd. V neposlední řadě je společnost Up ČR signatářem tzv. Charty diverzity, tzn. že rozvíjí všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…