Up Česká republika spojuje síly s LIN&Partners. Díky unikátní službě ELA nabídne firmám komplexní řešení problémů jejich zaměstnanců

Tiskové zprávy

Společnost Up Česká republika, přední dodavatel benefitů pro tuzemské firmy, a LIN&Partners, autor a poskytovatel ELA (Employer Life Assistant), unikátního nástroje řešení problému firem a zaměstnanců, spojily své síly. Díky této spolupráci mohou získat desetitisíce dalších zaměstnanců a členů jejich rodin přístup ke skutečnému a komplexnímu řešení svých problémů za pomoci specializovaných expertů ELA na klíčové oblasti života a společně tak mohou všichni přispět k vyšší efektivitě a k ekonomické i personální stabilizaci celé firmy.

Krize prohlubují problémy a mění potřeby zaměstnanců

Jen za posledních pár let prošli zaměstnanci několika výraznými krizemi, které se převážně negativně promítly do jejich životů. Na koronavirovou krizi plynule navázalo prudké zdražení energií, rekordní inflace, to vše jde ruku v ruce s obavami z dopadů válečného konfliktu. Neutuchající dlouhodobý stres a důsledky krizí výrazně změnily současné potřeby zaměstnanců a jejich rodin, a tím i pohled na benefity a péči ze strany zaměstnavatelů.

„Obzvlášť v posledních letech se ukázalo, že fungování a efektivita zaměstnanců se odvíjí od toho, jak se jim vede ve všech oblastech života. Pro všechny tyto oblasti má služba ELA rozsáhlé týmy specializovaných expertů a případné problémy zaměstnanců přebírá a efektivně řeší. To je důvodem, proč jsme se rozhodli pro spolupráci s LIN&Partners, která mimo jiné poskytuje ELA též klíčovým strategickým státním organizacím, uvádí Petra Prchlíková, obchodní ředitelka společnosti Up Česká republika.

Méně absencí a vyšší produktivita

Řešení ELA vychází ze základního životního principu, že klíčovými pilíři života každého člověka jsou vztahy, zdraví a ekonomická situace. Velké množství zaměstnanců či členů jejich rodin má minimálně některý z těchto pilířů určitým způsobem narušený. Pouze však v případě, že jsou tyto pilíře v pořádku, dokáže být zaměstnanec plně motivovaný, více soustředěný, méně konfliktní, méně absentující, více angažovaný a výkonný, a přispívat tak efektivně k bezproblémovému chodu firmy.

Podle údajů ELA jsou u 63 % případů pracovní neschopnosti spojené i psychické problémy, které většinou mají nějakou příčinu v některé z oblastí triády života. 86 % zaměstnanců přiznává, že má osobní problémy, které neumí řešit. Dochází tak současně ke snížení jejich pracovního výkonu o desítky procent. Téměř nikdo ze zaměstnanců nechce, aby o jeho problémech věděl zaměstnavatel či kolegové.

„Právě v těchto případech se řešení ELA ukazuje jako ideální nástroj. Zaměstnanec či jeho rodina může díky péči svého zaměstnavatele oslovit odborníky ELA a efektivně a bezlimitně své problémy řešit. Každý problém převezme přidělený a speciálně sestavený odborný ELA tým, který tento problém komplexně řeší. Vše probíhá diskrétně a zaměstnanec zároveň eliminuje stres z nepochopení nebo neadekvátní reakce zaměstnavatele či kolegů,“ vysvětluje Petr Kadidlo, CEO společnosti LIN&Partners.

Jak to funguje?

Uživatelé motivační platformy Můj Up, jejichž zaměstnavatel jim řešení ELA v rámci ochrany a péče o duševní a fyzické zdraví zaměstnanců poskytne, mohou od října získávat pravidelné rady a tipy odborníků ELA.  Služba je samozřejmě i pro anglicky, polsky a rusky hovořící zaměstnance. Od jara se, s ohledem na péči zaměstnavatelů o rodiny ukrajinských zaměstnanců žijících zde, rozšířila ELA též o ukrajinštinu, a to včetně krizové intervence pro jejich příbuzné, kteří zůstali na Ukrajině.

„Díky propojení služeb ELA s motivační platformou Můj Up se tak možnost efektivní pomoci dostane až k tisícům zaměstnanců našich partnerů. Toto řešení zároveň zapadá i do našeho konceptu, v rámci kterého se dlouhodobě snažíme o podporu fyzického i duševního zdraví, příjemnou atmosféru na pracovišti a zároveň o zajištění finanční stability. Skvěle tak doplňuje nedávno spuštěné moduly platformy Můj Up, jako je Platba mezi kolegy či Zeptat se zaměstnavatele, nebo naši spolupráci se startupem Advanto,“ doplňuje Prchlíková.

Budoucnost patří vyrovnaným

Pozitivní přínos řešení ELA potvrzují výsledky interních dat některých z firem, které toto řešení využívají. Podle nich například klesla nemocnost na pracovišti až o 23 %, absence o 27 %, náklady na absence klesly téměř o třetinu a fluktuace zaměstnanců o pětinu. Naproti tomu se zvýšila produktivita a efektivita práce ažo 36 %.

„Je zřejmé, že důsledky minulých krizí i současné ekonomické recese jsou pro mnohé výrazné, stresující a negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Vnímáme proto, že je nyní zásadní hledat cesty k tomu, jak zaměstnancům ulevit a pomoci jim zachovat vyrovnanost a stabilitu v soukromém i pracovním životě. Věříme, že právě řešení ELA může být jednou z těchto cest,“ dodává závěrem Petra Prchlíková.

.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…