Výzva pro partnery, kteří používají účet u bankovního ústavu Sberbank CZ, a.s.

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Vzhledem k mimořádné situaci a opatřením ČNB učiněných vůči peněžnímu ústavu Sberbank CZ, a.s. vyzývá Up Česká republika své smluvní partnery, kteří používají pro bezhotovostní transkace a příjem prostředků z proplácení papírových poukázek a elektronických platebních karet eStravenka, eBenefity a All Inclusive právě bankovní účet Sberbank CZ, aby prostřednictvím Zákaznické zóny (extranetu) potvrdili, zda si i nadále přejí provádění bezhotovostních úhrad na účet vedený u Sberbank CZ.

V případě změny bankovního účtu je třeba tuto skutečnost potvrdit prostřednictvím Zákaznické zóny. Teprve po potvrzení zápisu změny bankovního účtu partnera ze strany Up ČR bude proplácení na alternativní bankovní účet zprovozněno.

Up ČR pozastavuje ke dni 1. 3. 2022 veškeré bezhotovostní transakce ve prospěch účtů vedených u peněžního ústavu Sberbank CZ. Partneři mají možnost získat prostředky z proplácených poukázek těmito způsoby:

  1. formou hotovosti dle platného Ceníku služeb v souladu se zákonnými finančními limity v případě osobního doručení (od 1. 3. 2022 přijímá poukázky Up ČR k načtení a hotovostnímu proplacení nezávislý operátor služby Centrum načítání, aeqoom technologies s.r.o. na stejné adrese jako sídlo Up ČR, tedy Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4)
  2. bezhotovostně – převodem na nový účet potvrzený Up ČR po nahlášení této změny prostřednictvím Zákaznické zóny – viz výše.

V případě dotazů se obraťte na Oddělení zákaznické podpory, tel. +420 241 043 111.

Děkujeme za Vaši spolupráci,

Up Česká republika

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…