Vztahy na pracovišti | Jak je změnila pandemie? Odpovědi dal barometr zaměstnanců

Novinky

Nouzový stav, lockdowny, home-office. Nic z toho neprospělo vztahům na pracovišti ani psychické pohodě zaměstnanců. Abychom o situaci zjistili maximum, využili jsme nástroj Barometr zaměstnanců a oslovili 840 lidí z nejrůznějších organizací. Nejdůležitější zjištění jsme pro vás sepsali níže.

Vztahy na pracovišti jsou pro většinu zaměstnanců i nadále stěžejní.
Za důležité je považuje přes 60 % Čechů a pro téměř 10 % jsou dokonce na prvním místě s tím, že pro ženy jsou vztahy v práci zcela zásadní pro 83 % z nich. 80 % respondentů má navíc má přátele přímo mezi kolegy.

Změnu vztahů nastartoval lockdown a plošné zavedení home-office
Právě absence kolegů, rozhovory v kuchyňkách a prostý lidský kontakt (včetně třeba i cesty do práce) způsobily zásadní propady v duševním rozpoložení respondentů.

Home-office zhoršuje kvalitu a efektivitu komunikace.
Kvůli virtuální komunikaci docházelo k nejasnostem zejména ve způsobu interpretace (správného pochopení) zpráv.

Do kanceláří se vrátí jen část zaměstnanců
Je velmi pravděpodobné, že mnohé firmy budou alespoň částečně využívat nově zavedené pracovní režimy i nadále. Tzv. hybridní model už využívají giganti jako Apple nebo Facebook, z tuzemských firem jej praktikují třeba Allianz nebo Vodafone. A zaměstnancům to vyhovuje. Navzdory problémům by podle Barometru zaměstnanců uvítalo 60 % lidí práci na home-office i v budoucnu.

Jak motivovat zaměstnance na home office, jak jim zajistit na dálku vhodné pracovní prostředí, jak jim pomoci udržet sounáležitost s firmou a samozřejmě jak i nadále pomoci udržovat dobré vztahy s kolegy. To jsou nové výzvy, kterým budou HR manažeři čelit a k jejichž řešení budou nezbytně potřebovat technologické nástroje na vysoké úrovni, které jim tuto nelehkou misi umožní zvládnout,“ předpovídá vývoj situace Stéphane Nicoletti, generální ředitel HRtech společnosti Up ČR.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…