60 % zaměstnanců není v práci spokojeno s benefity

Tiskové zprávy

Přes dlouhodobý nedostatek pracovních sil nedokážou zaměstnavatelé stále své zaměstnance patřičně ocenit. S nabídkou benefitů není téměř stejně jako v loňském roce co do skladby či množství spokojeno 36 % zaměstnanců. Téměř čtvrtina pak od svých zaměstnavatelů nedostává vůbec žádné benefity, ačkoliv by o ně stála. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 525 respondenty. 

Rekordní zaměstnanost již dostala velké množství zaměstnavatelů na hranice mzdových možností, ale stále je nedonutila k efektivnímu hledání nových cest, jak zaměstnance nejen získat, ale především udržet a motivovat. „Vhodně zvolené benefity mohou být právě jednou z takových cest,“ říká Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika.

30 % zaměstnanců „funguje“ úplně bez benefitů

Téměř čtvrtina dotazovaných vůbec žádné benefity nedostává, přestože by je chtěla. Naopak jen 8 % zaměstnanců benefity v rámci svého ohodnocení v práci nemá a ani nepostrádá. Přitom dle současných zkušeností personalistů je zřejmé, že nabídka benefitů se může stát pro zaměstnance jedním z kritérií při zvažování svých možností na pracovním trhu. Pokud se zaměstnanci cítí nedoceněni, nemají v současné době problém odejít jinam. 

Různí lidé, různé potřeby

Dalších 70 % zaměstnanců uvedlo, že určité benefity od zaměstnavatele dostává, více než polovina z nich (36 %) však není s poskytovanými benefity spokojena. Pětině se nelíbí množství benefitů a 
16 % nevyhovuje jejich skladba. „Aby benefity mohly plnit svou funkci, musí odpovídat poptávce různých skupin, které figurují na trhu práce. Svou roli přitom hraje nejen profese či pozice, ale také generace zaměstnanců,“ říká Petra Prchlíková a doplňuje: „Naprosto jiné požadavky na benefity mají dnešní šedesátníci či čtyřicátníci a třeba tzv. generace Z, tedy lidé narozeni po roce 1996, pro které je nutné vyvíjet úplně nové typy benefitů.“

Z průzkumu vyplývá, že právě u této skupiny lidí firmy v posledním roce nejvíce pokročily. Pokud jde o skladbu benefitů, právě nejmladší lidé do 26 let jsou totiž nejspokojenější ze všech. Se složením nabídky benefitů má aktuálně problém jen 5 % z nich, zatímco v loňském roce to byla téměř pětina.

Svoboda ve výběru

I přesto, že zaměstnavatelé mají v přístupu k benefitům určité mezery, celá třetina zaměstnanců uvedla, že je s poskytovanými benefity spokojena jak z hlediska množství, tak i skladby. „Zejména ve větších firmách, kde se objevuje široké spektrum lidí s různými zájmy, mohou k pozitivnímu výsledku přispět dnes hojně využívané systémy cafeterií, které respektují individuální potřeby zaměstnanců,“ závěrem dodává Petra Prchlíková. 

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…