Up Česká republika a Nadace Up podpořily organizace Rosa, Dejme dětem šanci a Cesta domů

Tiskové zprávy

Téměř 400 tisíc korun pomůže obětem domácího násilí, dětem z dětských domovů a nevyléčitelně nemocným

Organizace Rosa, Dejme dětem šanci a Cesta domů získaly na konci května od společnosti Up Česká republika a Nadace skupiny Up na francouzské ambasádě šeky v hodnotě
15 tisíc euro. Za přítomnosti francouzského velvyslance je zástupkyním organizací slavnostně předal generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

S organizacemi Rosa a Dejme dětem šanci spolupracuje společnost Up Česká republika a Nadace skupiny Up již čtvrtým rokem. V loňském roce začala Up Česká republika finančně podporovat další subjekt Cesta Domů, který vybrali samotní zaměstnanci firmy. „Cílem našich aktivit v rámci firemní filantropie je umožnit osobám, které se nějakým způsobem ocitly na okraji společnosti, žít kvalitním a plnohodnotným životem,“ říká Veronika Šatánková, CSR manažerka společnosti Up Česká republika.

Organizace Cesta domů se dlouhodobě věnuje zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým i v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Spolek ROSA dlouhodobě pomáhá ženám, které se staly obětí domácího násilí a jejím dětem. Rovněž se zaměřuje na osvětu týkající se prevence. „V loňském roce jsme získané finance využili zejména na projekty a aktivity spočívající v posilování vztahu matka-dítě, které bývají často po prožitém násilí narušené,“ vysvětluje Marie Vavroňová, ředitelka spolku Rosa.

Cílem organizace Dejme dětem šanci je ulehčení cesty dětí z dětských domovů do samostatného života. Od svého založení v roce 2011 pomohla na cestě k osamostatnění již 3 tisícům dětí například spořením pro děti na dobu, kdy opustí dětský domov, komplexní podporou při studiu nebo projekty na splněné přání spojené se studiem či smysluplným trávením volného času. Podporou společnosti Up Česká republika děti získávají například možnost vzdělávání v oboru, který si studenti přejí, nebo si mohou prodloužit dobu studia.

Kromě podpory těchto organizací se společnost Up ČR se značnou spoluúčastí svých zaměstnanců pravidelně zapojuje do dalších charitativních projektů, jako jsou například materiální sbírky na pomoc onkologicky nemocných pacientů, podpora autismu v rámci celosvětové kampaně Light it blue, účast na charitativním Nočním běhu pro Světlušku a dalších.

V květnu tohoto roku se společnost na půdě Poslanecké sněmovny také připojila k signatářům tzv. Charty diverzity, a potvrdila tak svou vůli nadále rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…