Češi by si za stravování v práci dali trojku. Na vině nejsou peníze, ale hlavně nedostatek času

Tiskové zprávy

Pokud by Češi měli ohodnotit své stravování v rámci pracovní doby známkou jako ve škole, 54 % z nich by zvolilo trojku a horší známku. Za jedna by se ohodnotilo jen 17 % lidí. Jako nejčastější překážku v lepším stravování ale překvapivě neuvádějí peníze, hlavním důvodem je podle více než třetiny zaměstnanců nedostatek času na jídlo. Dalšími příčinami jsou omezené možnosti kvalitního stravování v okolí a nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatele. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika.

Češi jsou si nedostatků vědomi

Většina zaměstnanců si je podle průzkumu mezi více než 500 respondenty vědoma, že jejich stravování v práci má své rezervy. Alespoň nějaké nedostatky vnímá 83 % lidí, jen zbylých 17 % by samo sobě dalo ze stravování v práci jedničku. Nejčastěji by se Češi ohodnotili trojkou, a to téměř ve 38 % případů, dalších 16 % by své stravování dokonce ohodnotilo ještě hůř. Známku chvalitebnou by si dalo 29 % lidí.

Chybí čas i klid

Nedostatek peněz považuje za jednu z hlavních překážek v lepším stravování jen 14 % lidí, což může souviset mimo jiné i s rozšířeností papírových a elektronických stravenek. Peníze jsou tak překvapivě v žebříčku až na šestém místě. Nejčastější bariérou v lepším stravování v pracovní době je podle samotných zaměstnanců nedostatek času na jídlo. Zmiňuje ho 38 % dotázaných. Úzce s ním souvisí také klid, ve kterém si Češi mohou oběd vychutnat. Ten chybí pětině zaměstnanců, kteří v průběhu oběda vyřizují služební e-maily nebo pracovní hovory.

„Nejčastější chybou je obědvání přímo na pracovním stole před počítačem. Vyrazit na oběd alespoň občas mimo pracoviště má pozitivní účinek i na vyčištění mysli. Zaměstnavatelé by měli proto vycházet zaměstnancům vstříc a dopřát jim tuto možnost například prodloužením obědové pauzy,“ říká výživová poradkyně Mgr. Linda Nejezchlebová.

Jak je to s kvalitou?

Vedle klidu a času na oběd vidí jako třetí nejčastější problém 21 % zaměstnanců nedostatek možností kvalitního stravování v okolí jejich práce. Podrobnější data ukázala, že přitom nejde o nějaký konkrétní dílčí problém, ale spíš o celkovou úroveň gastronomických zařízení. Přes 90 % Čechů totiž nespatřuje problém v nabídce poledních menu v okolí, v dostupnosti zdravých, vegetariánských či veganských jídel, ani v nedostatku míst, kde lze uplatnit papírové stravenky nebo eStravenky.

Zaměstnavatelé mají rezervy

15 % Čechů uvádí jako překážku v lepším stravování nedostatečnou podporu ze strany zaměstnavatele. Ta může spočívat například ve špatném zázemí pro stravování v rámci pracoviště, v úzké či nekvalitní nabídce firemních kantýn, ale také třeba v nízké nominální hodnotě stravenek nabízených zaměstnancům. 15 % dotázaných dokonce postrádá podle průzkumu jakoukoliv formu podpory stravování od zaměstnavatele.

„Ačkoliv je podpora stravování považována za benefit, ze strany firem by se mělo jednat spíš
o základní péči o zaměstnance,“
říká Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika, a pokračuje: „Kvalitní a pravidelné stravování má vliv na výkon a spokojenost zaměstnanců, a tím i na chod celé firmy. S benefity k tomu určenými je však nutné neustále pracovat, aby plnily svou funkci. To může spočívat v navyšování nominální hodnoty stravenek, přechodu na elektronické stravenky a karty nebo třeba v modernizaci firemní kantýny.“

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…