Atmosféra ve firmách pod dohledem. Pravidelně ji sleduje 7 z 10 zaměstnavatelů

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Vědět, co zaměstnanci chtějí a potřebují, jak se jim daří v práci, které problémy je sužují a jaké trable v pracovním či osobním životě aktuálně řeší… Všechny tyto aspekty se promítají do atmosféry ve firmě, a (ne)znalost klimatu na pracovišti může výrazně ovlivnit chod firmy. Jsou si toho zaměstnavatelé vědomi?
atmosféra ve firmách

I na to jsme se zeptali v rámci nového projektu Barometr zaměstnavatelů, ve kterém byli osloveni zástupci téměř 900 firem. Sledují personalisté či HR ředitelé dění ve firmě? Dělají to pravidelně, či nárazově? Jaké metody používají?

Atmosféra ve firmách a jak ji měřit?

70 % firem sleduje dle oslovených personalistů firemní klima preventivně v pevně stanovených intervalech. Zbývajících 30 % jen v nějaké nestandardní situaci. Zaměstnavatelé přitom ve velké míře kombinují více metod sledování atmosféry ve firmách – každý z HR specialistů uvedl v průměru 2 různé aplikované metody.

Nejvíce rozšířené jsou mezi personalisty neformalizované metody, jako je pozorování či každodenní styk se zaměstnanci. Metodicky, ať už v zaměstnaneckých dotaznících nebo dle předepsaných postupů s analytickým výstupem, pak atmosféru ve firmě zjišťuje téměř polovina firem. Na četnost měření se můžete podívat do tabulky níže.

atmosféra ve firmách pod dohledem
Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…