Jak jsou zaměstnanci spokojeni se současnou atmosférou ve firmách? Máme čísla, máme odpovědi!

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Nikoho nepřekvapí, že hlavním tématem celé společnosti je už dva roky trvající koronavirová krize. Důvod, proč je téma stále aktuální, tak je jeho širokost a komplexnost. Dnes už to není jen o samotné koronakrizi, ale i o rozdílných názorech na očkování, nutných zdravotních opatřeních, povinných izolacích a hybridních způsobech pracovních režimů. Pokud trochu ustoupíme, tak i laik pozná, že ani jedno z témat nemá pozitivní obsah a dá se proto čekat, že je lidé nebudou vnímat s úsměvy na tvářích.

2022 03 Spokojenost leporelo

Covid v číslech
Podrobili jsme koronavirové očkování menšímu vyšetřování, abychom zjistili, jak zaměstnanci ve firmách prožívají celkové dění. Barometr zaměstnanců ukázal, že 54 % lidí pracujících ve firmách vnímá, že právě toto téma jejich pracovní kolektiv v současnosti rozděluje a vyvolává spory. Naproti tomu stojí pouze 25 % šťastlivců, kteří uvedli, že téma očkování jejich firmu naopak spojuje a v pracovním kolektivu se na něm shodnou. 

Jak jsme ale řekli na začátku. Koronavirová krize je velmi komplexní, a proto názorové rozdělení nevzniká jen u očkování, ale i u pohledu na proticovidová nařízení. Lidé často zapomínají, že firmy musí z nařízení vlády zavádět různá opatření, aby chránili své lidi. V tomto případě jsou tábory zaměstnanců vyrovnané. 40 % přiznává, že jde o problematickou oblast, která firmu a její kolektiv rozděluje. Druhá skupina se shodnými 40 % naopak tvrdí, že se na této problematice bez problému shodnou.

Peníze a politika až na druhém místě
V Barometru hodnocení se na druhém místě umístila spravedlnost finančního ohodnocení napříč firmou. Tato problematika názorově rozděluje 41 % Čechů. Bronzový stupínek pak patří politice, kterou za zdroj neshod považuje také 41 % zaměstnanců. 

Když o něčem nemluvíme, tak to neznamená, že to neexistuje
Předešlá témata jsou samozřejmě vážná, ale vážnější jsou kolikrát ty věci, o kterých se nemluví. A nejsou to jen samotná tabu témata jako je sexuální orientace, nebo tolerance k “odlišnostem”, ale i různé pohledy jednotlivců. Až 13 % zaměstnanců se bojí, že svým názorem naštve nadřízeného a téměř stejný počet má dokonce strach ze ztráty práce. Naštěstí už existují značky, které si vše uvědomují a skrze svou firemní politiku o těchto věcech mluví. Mezi hlavní průkopníky patří Tesco, Vodafone, SAP Group, Microsoft a další. Na druhém a třetím místě se shodným výsledkem 15 % se umístilo téma genderové rovnosti a téma sociálních, etnických nebo národnostních rozdílů.

Po těchto zjištěních je dobré trochu ustoupit a na vše se podívat více ze široka. Vznikne tak prostor k tomu, abychom viděli, že zmíněná diverzita alias odlišnost je přitom nedoceněná výhoda.  Originální a jedinečné přístupy k zadání a úkolům mohou totiž firmu dostat na vyšší úroveň a celkově i přispět ke zdravějšímu pracovnímu prostředí.

Smysl pro humor je pro všechny
Abychom nebyli jen negativní, tak jsme se v průzkumu podívali na to, co naopak zaměstnance spojuje. Až 60 % respondentů uvedlo, že spojení s ostatními zaměstnanci nachází v humoru. Díky tomu lze humor označit jako nástroj stmelující kolektiv. Dalšími tématy, která zaměstnanci často sdílí jsou smysl práce, poslání firmy a kolektivita. Tato zjištění jsou nesmírně důležitá pro manažery, kteří se starají o spokojenost svých lidí. Výsledky jasně ukazují, že vnitrofiremní vztahy jsou velmi důležité a přispívají k vysoké motivaci. I proto jsou čím dál častěji využívány benefity jako je virtuální pochvala kolegů nebo pozvání kolegů na společný oběd, které podporují soudržnost a týmovou atmosféru. Ještě chvíli se zdržíme u pochval, protože i ty byly jedním z témat Barometru. Až 45 % zaměstnanců by bylo rádo, kdyby je jejich nadřízený chválil častěji. Důvodem je vnímaná hodnota pochvaly, která kolikrát převyšuje tu materiální a má mnohem výraznější a dlouhodobější dopad. 

Zkuste se proto sami zamyslet nad tímto tématem a zhodnoťte své jednání vůči okolí. Barometr dále ukázal, že čím větší firma a vyšší pozice, tím méně v ní šéfové chválí. To jasně dokazuje, že prostor pro změnu tu je a stačí ji jen otevřít dveře.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…