Magická moc pochvaly. Je zdarma a výsledky vás překvapí

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Zdá se, že dnešní manažeři (čest výjimkám) zcela opomíjí doslova magickou moc, kterou má upřímná a zasloužená pochvala za produktivitu, loajalitu k firmě a celkovou spokojenost v práci u jejich podřízených. Přitom náklady na získání nového zaměstnance jsou dnes ve srovnáním s udržením zaměstnance mnohonásobně vyšší. Nehledě na to, že stabilní týmy jsou mnohem více sehrané, a jejich členové jsou na pracovišti spokojenější. Nechválit prostě nedává smysl. Lidsky ani ekonomicky.

Přesto se v českých firmách příliš nenosí ocenit odvedenou práci jinak než převodem peněz na účet zaměstnance.

2022 03 Pochvala leporelo v2

Neveselá statistika
Abychom měli v ruce jasná a průkazná čísla, v Up ČR jsme provedli výzkum na vzorku více než 1 000 zaměstnanců v různých firmách. Posuďte sami, co říkají výsledky našeho Barometru zaměstnanců:

  • Pro 72 % zaměstnanců je pochvala v práci důležitá (zatímco nulovou hodnotu má jen pro mizivá 3 % z nich)
  • 59 % zaměstnanců se pochvaly v práci nedočká za celý měsíc
  • 25 % lidí nikdo nepochválí, jak je rok dlouhý
  • Pro polovinu lidí je přitom pochvala v práci stejně důležitá nebo dokonce důležitější než finanční ohodnocení
  • Několikrát do měsíce nebo dokonce několikrát týdně je v práci chváleno solidních 20 % lidí

Přežije ten, kdo chválí, motivuje – a spojuje
Pochvala a ocenění je přitom pro zaměstnance mnohem důležitější, než si šéfové myslí. A pokud jde o dlouhodobou motivaci, pochvala vítězí nad penězi o pěkných pár koňských délek.

Zdá se, že právě situace způsobená epidemií C-19 ve firmách negativně ovlivnila předávání zpětné vazby a oceňování. Vzdálená nebo hybridní práce narušila sociální vazby. Vzrostlo napětí a stres, vztahy mezi kolegy ochladly.

Přitom právě motivace zaměstnanců a jejich angažovanost jsou ty zásadní a klíčové faktory, které v době po covidu rozhodnou o přežití firem.


Sejde z očí sejde z mysli
Bohužel, barometr zaměstnanců jasně ukázal, že se firmy a šéfové na tuto situaci ve většině případů nedokázali adaptovat a frekvence pochval během epidemie naopak ještě klesla. Není divu, že dnes si téměř polovina zaměstnanců myslí, že by měli být za odvedenou práci chváleni častěji.

Jak to?

Za úbytkem pochval je jistě stále častější vzdálená či hybridní práce, kterou mnohé firmy nemají v úmyslu opouštět. Výsledky Barometru totiž ukazují, že mezi nejčastější formy pochval patří ústní pochvaly mezi čtyřma očima, potažmo před celým týmem. Tedy tak, jak to během posledních dvou let prostě nebylo možné. Na druhou stranu, proč by šéfové měli chválit jen tváří v tvář, když mají vždy po ruce mobilní technologie?

Radost z pochvaly je dnes 100% on-line

V oblasti oceňování zaměstnanců a předávání zpětné vazby jsou stále důležitější digitální technologie a mobilní nástroje.

A to je ideální příležitost pro Můj Up a službu Pochvaly, kterou najdete v sekci Čas s kolegy.

Celý Můj Up by se dal popsat „pozitivní sociální síť“ pro vzájemnou komunikaci a sdílení pochval jak mezi nadřízenými a podřízenými, tak i „horizontálně“ mezi samotnými zaměstnanci.

Se službou Pochvaly toho ve firmě dokážete opravdu hodně:

  • Manažeři vyjádří uznání za odvedenou práci
  • Ke sdílené pochvale v rámci firmy se může kdokoli připojit
  • Kolegové si v ní děkují za pomoc, gratulují ke splnění úkolů, slaví pracovní i osobní úspěchy
  • Ke vzkazu můžete přiložit obrázek nebo emoji
  • A oslovit vybrané lidi s pozváním na společný oběd

Pokud Můj Up ještě nemáte v telefonu, můžete to napravit třeba hned.

Máte to? Výborně. Tak koho pochválíte dnes?

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…