Jaké jsou kořeny naší společenské odpovědnosti? Firma a zaměstnanci

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je pro nás v Up Česká republika klíčová. A to, i když se zrovna nikdo nedívá. Rozvíjíme hodnoty a aktivity, které pomáhají a zlepšují prostředí, ve kterém žijeme. V tomto duchu pečujeme i o naši firmu a naše skvělé zaměstnance.

Odpovědnost ke společnosti, ze které jsme vzešli a v níž působíme, pro nás v Up Česká republika rozhodně není jen prázdná fráze. Skupina Up je průkopníkem solidární ekonomiky nejen ve Francii, ale i v širší Evropě včetně České republiky. Jaké jsou hlavní principy a oblasti, kterými se řídíme v rámci naší společnosti?

Chceme vytvářet pozitivní sociální dopad pro všechny

Pozitivní dopady si přejeme pro naše zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky i uživatele. Podporujeme slušnost, ohleduplnost, diverzitu a rovnoprávnost. Spolu s řadou podobně smýšlejících společností jsme hrdými signatáři Charty diverzity. Striktně také ctíme náš Etický kodex, který udává tón a pravidla v obchodním styku s našimi partnery. Jsme součástí projektu Byznys pro společnost. Věnujeme se i dobročinným aktivitám, naši zaměstnanci mohou dokonce čerpat až 3 dny volna ročně pro charitativní účely!

Klíčový je rozvoj diverzity a rovnosti

Diverzitu a rovnost vnímáme jako klíčové hodnoty a nezbytnou součást dlouhodobě udržitelného podnikání. Našim posláním je rozvoj digitalizace HR, ale i spokojenosti našich zaměstnanců, proto jsou diverzita a rovnost pevně zakotveny v naší strategii.

Dbáme i na rovnost mužů a žen a je to vidět! Jsme hrdí, že je v našem managementu 50 % žen!

Pečujeme o work-life balance

Věříme, že podávání skvělých výkonů v práci úzce souvisí s dlouhodobou spokojeností zaměstnanců, dostatečným prostorem pro odpočinek a plnohodnotným osobním a rodinným životem. Dbáme i na péči o psychické zdraví, proto jsme širokou nabídku našich eBenefitů navíc rozšířili i o služby Mojra, Hedepy a individuální benefity ELA Assistant. Pravidelně se také v oblasti psychického i fyzického zdraví a wellbeingu vzděláváme.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…