Up Česká republika a nadace Fondation Up společně podpořily
čtyři neziskové organizace částkou 532 000 tisíc korun

Tiskové zprávy

Finance pomohou obětem domácího násilí, dětem z dětských domovů, nevyléčitelně nemocným i lidem s onemocněním ALS.

Šeky v celkové hodnotě 532 000 Kč obdržely v září na francouzské ambasádě organizace ROSA – centrum pro ženy, Dejme dětem šanci, Cesta domů a Alsa. Zástupcům organizací je při slavnostním setkání za přítomnosti francouzského velvyslance pana Rolanda Galharagua osobně předal jednatel společnosti Up Česká republika Jérôme Pelus.

Již pátým rokem spolupracuje společnost Up Česká republika a nadace Fondation Up s organizacemi ROSA a Dejme dětem šanci. Další nezisková organizace Cesta domů se k nim přidala před dvěma lety poté, co si ji vybrali samotní zaměstnanci. Letos tyto subjekty doplnila organizace Alsa. „Všechny tyto organizace splňují cíle naší filantropické politiky. V rámci nich se snažíme pomáhat lidem, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni, žít bohatší, kvalitnější a plnohodnotnější život,“ říká Veronika Šatánková, CSR manažerka společnosti Up Česká republika.

Nováčkem mezi podporovanými je organizace Alsa, jediný spolek v České republice, který se zabývá podporou lidí s onemocněním ALS neboli amyotrofickou laterální sklerózou. Jde o zákeřné nevyléčitelné onemocnění, při kterém pacientům postupně selhávají orgány. Nedílnou součástí činnosti organizace je šíření povědomí o onemocnění ALS, vzdělávací a přednášková činnost, organizace sbírek a další služby jak pro samotné pacienty, tak i jejich rodiny.

Zlepšení péče o umírající v naší zemi se dlouhodobě věnuje organizace Cesta domů. Prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým i v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

ROSA – centrum pro ženy dlouhodobě pomáhá ženám, které se staly obětí domácího násilí a jejich dětem. Pomoc zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

Již od svého založení v roce 2011 je cílem organizace Dejme dětem šanci ulehčení cesty dětí z dětských domovů do samostatného života. Za tu dobu pomohla na cestě k osamostatnění několika tisícům dětí například spořením pro děti na dobu, kdy opustí dětský domov, komplexní podporou při studiu nebo projekty na splněné přání spojené se studiem či smysluplným trávením volného času.

Společnost Up Česká republika se kromě dlouhodobé podpory těchto organizací také zapojuje do mnoha dalších charitativních projektů, a to se značnou spoluúčastí svých zaměstnanců. Pravidelně pořádá materiální sbírky na pomoc onkologicky nemocným pacientům, charitativní snídaně, zapojuje se v rámci celosvětové organizace Light it blue do podpory autismu, účastní se charitativních běhů, jako je Teribear, Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Noční běh pro Světlušku atd.

Zároveň se v květnu loňského roku společnost připojila k signatářům tzv. Charty diverzity, a potvrdila tak svou vůli nadále rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav. Společnost tak dokazuje, že i když má cizí původ, chová se jako řádná česká občanka, plně integrovaná a se zájmem o prospěch společnosti, stejně jako v oblasti svého podnikání, v níž přispívá k blahobytu zaměstnanců.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…