Whistleblowing pomůže odhalit diskriminaci i šikanu

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

30 % Čechů se v práci setkalo s diskriminací nebo šikanou. Neohlašování událostí je zejména důsledkem obav a neinformovanosti. Firmy by měly zajistit zaměstnancům jednoduchý a bezpečný způsob oznamování případů.

řešte diskriminaci i šikanu na pracovišti pomocí Up Whistleblowing

Právní úprava tzv. whistleblowingu platí v České republice od začátku srpna loňského roku. Veřejnoprávní média zatím ale nezaznamenala téměř žádná závažná oznámení. To ale neznamená, že by nekalé jednání neexistovalo. Naopak, lidé mají co oznamovat. Vyplývá to tak alespoň z Barometru zaměstnanců, který realizovala společnost Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z českých firem.

Legislativa okolo whistleblowingu je opodstatněná

S diskriminací se v současném zaměstnání setkalo opakovaně 16 % dotazovaných, 13 % bylo svědkem takového jednání jednou či dvakrát. A to nejsou malá čísla. Někdy jde o jednorázové prohřešky, ale výjimkou nejsou ani opakované projevy diskriminace nebo šikany. Neohlašování událostí je pak spíš důsledkem nízké informovanosti zaměstnanců nebo obav z nového systému. Průzkum také ukázal, že k diskriminaci zaměstnanců dochází často spíše nevědomky a nezáměrně.

Je tedy jasné, že legislativní ukotvení whistleblowingu má své opodstatnění. Je i v zájmu firem a organizací, aby byly vnitřní oznamovací systémy nastaveny co nejlépe a zaměstnanci měli k dispozici co nejjednodušší a nejbezpečnější cestu k oznámení událostí. Ideálně třeba i flexibilně přes mobilní aplikaci. Jen to pomůže vymýtit toxické chování, které často ničí i celou firemní kulturu.

Ožehavá témata genderové a věkové diskriminace

Největší pozornost věnují zaměstnavatelé genderové a věkové diskriminaci. Jsou to zároveň dvě oblasti, kterým by měly firmy věnovat ještě větší pozornost, alespoň podle mínění zaměstnanců. Zatímco ti mladší jsou citliví na problematiku rovnosti pohlaví, starší generace volá spíše po řešení věkové diskriminace. 

Jak funguje Up Whistleblowing

Modul Up Whistleblowing

Ačkoli oznamovací systém je spíše až poslední instance a zaměstnavatelé by se měli spíše zaměřovat na prevenci, současná legislativa požaduje zavedení interního oznamovacího systému společnostem s 50 a více zaměstnanci.

Využijte nový modul aplikace Můj Up Whistleblowing, díky kterému vyřešíte otázku firemního oznamovacího systému snadno a bez starostí. – Systém pohlídá veškeré zákonné lhůty za vás.


Chci vyřešit whistleblowing s Můj Up

    Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

    Ruben Vančo

    Autor

    Ruben Vančo Marketing Manager

    otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…