Fluktuace zaměstnanců. Jak jí předejít a ušetřit astronomické částky za nábor?

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Šest až devět měsíčních mezd. Tolik průměrně firmu stojí náhrada zaměstnance, ať už „frnknul“ dobrovolně nebo ho organizace propustila sama. Další dva roky pak trvá, než nováček dosáhne stejné produktivity jako jeho zkušení kolegové. Účet za fluktuaci je prostě příliš vysoký, abyste si mohli dovolit se jí nezabývat. Co pomůže? Prevence.

fluktuace zaměstnanců

6 hlavních příčin fluktuace zaměstnanců

Hlavními příčinami fluktuace jsou dlouhodobě:

Stejně tak je chybou to „přestřelit“ – a udělat z firemní kultury tvrdě prosazovaný a kontrolovaný kult. Jedinec se pak bere jen jako příslovečné kolečko v systému. Plní stanovené úkoly a k práci i kolegům ztrácí vztah. V takové atmosféře jsou téměř vyloučeny inovace. A bez nich jen málokdo dosáhne skvělých obchodních výsledků.

 • Nedostatečná loajalita vůči firmě
 • Nízká motivovanost zaměstnanců
 • Nemožnost nebo stagnace osobního nebo pracovního rozvoje
 • Nevhodný styl vedení a řízení organizace
 • Nízké ohodnocení
 • Nevyváženost mezi pracovním a osobním životem

Abychom vás trochu povzbudili, máme pro vás dvě dobré zprávy. První, jako zaměstnavatel máte přímý a rozhodující vliv na všechny tyto oblasti. Druhá, výška mzdy není pro minimalizaci fluktuace nejdůležitější. Tedy pokud výši mzdy vyvážíte jinak. Na to, jak to udělat, aby to bylo „bezbolestné“ a možná i zábava pro všechny zúčastněné, se podíváme už za pár chvilek.

Drtivé dopady fluktuace na firemní finance a reputaci

Udržet si kvalitní zaměstnance se vám mnohokrát vyplatí. Jak sami dobře víte, kromě masivní administrativní zátěže vás stojí hodně peněz. Jak jsme psali v úvodu, nábor nového zaměstnance vás vyjde na 6 až 9 měsíčních mezd, a zaměstnanec začne být skutečně produktivní často až po několika měsících či letech.

Nehledě na to, že reputace firmy, kde se málokdo dlouho ohřeje, vám na pracovním trhu nedělá dobré vysvědčení. To vám v důsledku ještě víc ztíží nábor kvalitních lidí.

Řekněme si upřímně, že odchodu zaměstnance někdy zabránit jednoduše nelze. Zvláště v současném trendu „Velké rezignace“ neboli The Great Resignation, kdy zejména mladší ročníky staví na první místo dostatek volného času, otevřenou firemní kulturu, práci na dálku a odmítání přesčasů. Tento trend se z USA během posledních dvou let stále výrazněji přesouvá do Evropy.

Otázka za miliony, v případě náboru doslova, zní: Jak na tento trend správně – a co nejrychleji – reagovat?

Motivovat benefity se vyplatí hned několikrát

A ne, nejde jen o výši platu. Pro většinu lidí je mnohem důležitější atmosféra ve firmě, otevřená komunikace napříč firmou, možnost pracovního a osobnostního rozvoje (ano, je to tu zase), kompetentnost a podpora nadřízených – a zejména dostatečné uznání resp. pochvaly.
S motivací vám skvěle pomůžou i stravenky a pestré firemní benefity (obojí v elektronické podobě a tedy s minimální administrativní zátěží). U benefitů pak nejde jen o „klasiku“ jako stravenky, možností máte mnohem víc – pokud si pro nabídku a správu benefitů vyberete vhodného partnera.

Komunikujte, naslouchejte, komunikujte…

Když se o své lidi skutečně zajímáte, atmosféra ve firmě se postupně zlepší jako mávnutím proutku. Samozřejmostí jsou (nebo by měla být) pravidelná setkávání manažerů se zaměstnanci, kdy může každý otevřeně vyjádřit své pocity ohledně práce, vlastní budoucnosti ve firmě, prostředí a atmosféry na pracovišti atd. Abyste to ale mohli dělat měřitelně a „ve velkém“, potřebujete k tomu správné digitální nástroje.
Tady do hry vstupuje mobilní HR aplikace Můj Up. Zvládnete toho s ní opravdu mnoho, nejen správu a cílenou distribuci elektronických stravenek a benefitů. Do této intuitivní aplikace jsme vyvinuli řadu specializovaných modulů inspirovaných současnou komunikací na sociálních sítích.

Tyto moduly v Můj Up dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější:

 • Profily slouží k lepšímu a pohodlnému vzájemnému poznávání zaměstnanců

 • Pozvání na oběd funguje jako pozvání na oběd mezi (i vícero) kolegy 

 • Přes Pochvaly může nadřízený i zaměstnanec poslat komukoli pochvalu

 • Bazar mezi sebou propojuje zaměstnance, kteří prodávají či přenechávají vyřazené věci

 • Modul Zeptejte se zaměstnavatele jsme navrhli pro rychlou a pohodlnou komunikaci každého s každým v rámci celé firmy
 • Moduly Ankety a Měření spokojenosti vám poskytnou přehled o náladě ve firmě a přáních zaměstnanců

Nezdá se, že by trend „Velké rezignace“ a zvýšení fluktuace v dohledné ustoupil, spíš naopak. Pokud k ní ale přistoupíte vědomě, informovaně a ideálně s pomocí chytrých digitálních nástrojů, nadměrná fluktuace zaměstnanců může být už brzy problém nějaké úplně jiné firmy.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…