Jak udržovat dobré vztahy s kolegy? Můj Up vám s tím pomůže.

Novinky

Naši kolegové se postupem času mnohdy stávají i našimi dobrými přáteli. Někteří více, někteří méně, ale pořád tvoří naše nejbližší okolí, s kterým jsme denně v úzkém kontaktu. Nejsilnější motivací a zdrojem přátelské atmosféry jsou tedy právě oni. A proto je hlavním smyslem Můj Up pomáhat firmám motivovat své lidi a budovat mezi nimi přátelské vazby.

V motivační platformě Můj Up v sekci Čas s kolegy naleznete například funkci Oběd s kolegy, kde se můžete rychle se svými oblíbenými spolupracovníky domluvit, do jaké restaurace společně vyrazíte, případně se na oběd v rámci týmu navzájem pozvat.

Zapomněli jste peněženku a kolega za vás zaplatil oběd? Využijte i pro tento případ Oběd s kolegy v Můj Up a zašlete částku za oběd přímo na jeho účet spolu s krátkým poděkováním nebo vzkazem. Čerstvou novinkou v Můj Up je funkce Pochvala – místo, kde můžete vyjádřit svému spolupracovníkovi obdiv, nebo ho veřejně či soukromě ocenit za práci na společném projektu. Virtuální poplácání po zádech potěší každého z nás.

I malá radost zpříjemní všední pracovní den, vyzkoušejte, co Můj Up nabízí a nebojte se navazování vztahů napříč společností. Laskavost je často oplácená jinou laskavostí. 🤍

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…

21 08 02 1000x1000 UP 003a