Jak udržovat dobré vztahy s kolegy? Můj Up vám s tím pomůže.

Novinky

Naši kolegové se postupem času mnohdy stávají i našimi dobrými přáteli. Někteří více, někteří méně, ale pořád tvoří naše nejbližší okolí, s kterým jsme denně v úzkém kontaktu. Nejsilnější motivací a zdrojem přátelské atmosféry jsou tedy právě oni. A proto je hlavním smyslem Můj Up pomáhat firmám motivovat své lidi a budovat mezi nimi přátelské vazby.

V motivační platformě Můj Up v sekci Čas s kolegy naleznete například funkci Oběd s kolegy, kde se můžete rychle se svými oblíbenými spolupracovníky domluvit, do jaké restaurace společně vyrazíte, případně se na oběd v rámci týmu navzájem pozvat.

Zapomněli jste peněženku a kolega za vás zaplatil oběd? Využijte i pro tento případ Oběd s kolegy v Můj Up a zašlete částku za oběd přímo na jeho účet spolu s krátkým poděkováním nebo vzkazem. Čerstvou novinkou v Můj Up je funkce Pochvala – místo, kde můžete vyjádřit svému spolupracovníkovi obdiv, nebo ho veřejně či soukromě ocenit za práci na společném projektu. Virtuální poplácání po zádech potěší každého z nás.

I malá radost zpříjemní všední pracovní den, vyzkoušejte, co Můj Up nabízí a nebojte se navazování vztahů napříč společností. Laskavost je často oplácená jinou laskavostí. 🤍

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…