Jaké jsou kořeny naší společenské odpovědnosti? Dobročinnost

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je pro nás v Up Česká republika klíčová. K našemu pojetí společenské odpovědnosti nezbytně patří dobročinnost a filantropie. Pomáhání těm, kteří neměli takové štěstí, jako máme my, je základ občanské společnosti a našeho pojetí správných hodnot.

U nás v Up Česká republika patří k zodpovědnému pojetí společenské odpovědnosti i dobročinnost. Odráží totiž hodnoty, které jsou pro nás důležité, ať už jde o investici času, zboží nebo financí. Věříme, že pomáhání druhým je pro společnost i pro nás důležité a nezbytné.

Nadace skupiny Up

S pomáhání to myslíme opravdu vážně, důkazem je i naše Nadace skupiny Up. Od jejího založení v roce 2017 jsme již pomáhali na spoustě projektů. Spolupracujeme s různými organizacemi a podporujeme mnoho projektů, nadací a spolků. Příkladem je třeba ROSA bojující proti násilí na ženách, nebo Dejme dětem šanci, což je pomáhající organizace zaměřená na děti a mladé lidi z dětských domovů.

Podporujeme smysluplné projekty, např. Mobilní multidisciplinární tým pro pacienty s ALS od organizace ALSA, který nemocným umožní během jedné návštěvy týmu získat spoustu různorodých informací. Druhým projektem, který v současnosti aktivně podporujeme, je Ambulance paliativní a podpůrné péče od organizace Cesta Domů, jejímž cílem je rozvoj flexibilní mobilní ambulance paliativní péče s výjezdní návštěvní službou.

Jsme také součástí dalších projektů, jako je např. Aktivní město, které podporuje pohyb a sport v českých metropolích. Své mzdy si pak zaokrouhlujeme ve prospěch matchingového fondu Naděje pro Tebe.

Pravidelně také pořádáme dobročinné sbírky, firemní charitativní snídaně, kupujeme výrobky z chráněných dílen a na pracovních stolech máme kalendáře z Konta bariéry.

Z pomáhání jsou nadšení i naši zaměstnanci

Náš tým včetně vedení se pravidelně účastní mnoha charitativních akcí (Noční běh pro Světlušku, Běh dobré vůle, Prague City Swim), zapojujeme se do výzev, které pomáhají (Mowember, Papučový den nebo Ponožková výzva) a máme 3 dny volna ročně pro účast na charitativních projektech. Každoročně se také účastníme největšího setkání dobrovolníků Give&Gain Day, kde mimo jiné čerpáme inspiraci pro naše další pomáhání.

Prostě pomáháme často, rádi a tam, kde je potřeba. Chcete se zapojit i vy? Je to jednoduché. Podpořte některý z projektů, se kterými spolupracujeme. Anebo nějaký úplně jiný. Počítá se váš čas pro dobrovolnictví, know-how, ale i finanční podpora.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…