Jaké jsou kořeny naší společenské odpovědnosti? Governance

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je pro nás v Up Česká republika klíčová. Governance je způsob udržitelného a transparentního řízení, který naše společnost realizuje na všech úrovních, včetně vztahů k dalšími stranami. Jde o způsob dosahování cílů společnosti tak, aby se vše odehrávalo transparentním, zodpovědným, spravedlivým a efektivním způsobem.

Up Česká republika ztělesňuje novou vizi podnikání. Podporujeme spravedlivější a udržitelnější model rozvoje založený na vnitřně demokratickém řízení. A ukazujeme, že to jde.

Udržitelný způsob řízení společnosti governance je o dosahování cílů transparentním, zodpovědným, spravedlivým a efektivním způsobem, to vše samozřejmě navíc v souladu s právními a etickými normami. Řízení zohledňuje a bere v potaz i další subjekty a jejich zájmy a potřeby.

Pyšníme se certifikací EcoVadis

Jsme hrdí držitelé uznávaného certifikátu EcoVadis, což nám dává elán ještě víc se zlepšovat v oblasti společenské odpovědnosti. Skóre EcoVadis odráží kvalitu systému řízení udržitelnosti a umožňuje sledovat vlastní výkonnost i výkonnost našich dodavatelů v oblasti udržitelnosti. Hodnotí se 4 témata – Životní prostředí, Práce a lidská práva, Etika a Udržitelné zadávání veřejných zakázek.

Jak řídíme naši společnost a co je pro nás důležité?

  • Dbáme na bezpečí dat našich zaměstnanců i klientů, kybernetická bezpečnost u nás není prázdné slovo. Používáme šifrované datové přenosy a data ukládáme mimo dostupnost internetu.
  • Dodržujeme vysoké standardy obchodní etiky.
  • Razíme odpovědnost, poctivost a otevřený přístup k informacím.
  • Omezujeme veškeré negativní dopady.
  • Zodpovědně a vážně bereme i ochranu osobních údajů GDPR, stejně jako směřování k genderové neutralitě na pracovišti. 

Identita skupiny Up a Kodex chování v obchodním styku

I když má náš Kodex silné kořeny v hodnotách jakými jsou solidarita, spravedlnost nebo inovace, podporuje rovněž náš strategický plán díky výzvám a příležitostem v měnícím se prostředí. V kodexu jsou klíčové hodnoty, jako např. odmítání korupce, praní špinavých peněz a vyhýbání se střetu zájmů. Ctíme hospodářskou soutěž, dbáme na korektní vztahy s konkurencí a chráníme jednotlivce, ale i životní prostředí a majetek skupiny.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…