Mimořádné navýšení hodnoty stravenek je nejoblíbenějším krizovým benefitem | Up Barometr zaměstnavatelů

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Jak reagovat na současnou rekordní inflaci? V rámci nového projektu Barometr zaměstnavatelů jsme se zeptali zástupců téměř 900 firem. Z nabídky 14 tzv. krizových benefitů nejčastěji personalisté volili mimořádné navýšení hodnoty stravenek, ke kterému by přistoupilo téměř 30 % z nich.
mailing predel 800x220 3

Jaký krizový benefit volí firmy nejčastěji?

Až daleko za navýšením hodnoty stravenek se objevuje další forma krizového benefitu, a to v podobě tzv. inflačního finančního bonusu. Svým zaměstnancům by jej nabídlo 15 % dotazovaných. Stejný počet personalistů si uvědomuje, že nejen materiálně lze řešit současné problémy, ale že s těmito problémy související stres tvrdě dopadá také na psychiku zaměstnanců, a proto nabízejí jako formu podpory pomoc psychologa.

Naopak slevy či bonusy spojené s nedávným navýšením cen energií, jako je poradenství či příspěvky na vytápění, se ve škále nabízených benefitů spojených s krizí objevují velmi zřídka. A je také nutné dodat, že 2/5 firem otevřeně uvádějí, že o zavedení krizových benefitů vůbec neuvažují.

800x552 02 1

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…

Barometr