Šikana a diskriminace v práci – zažívají ji Češi?

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty


Práce by měla člověka těšit. Pokud se v ní však objeví diskriminace nebo šikana, stává se nepříjemností a problémem. Podle průzkumu Barometr zaměstnanců se Češi s diskriminací a šikanou v práci setkávají. Nejvíce zaměstnavatelé řeší diskriminaci z hlediska pohlaví a věku.

Zajímá vás, jak můžete svým zaměstnancům pomoci i vy, ale nevíte si s nastavením benefitů rady? Jsme tu pro vás.

šikana a diskriminace v práci jsou velkým tématem

Práce má člověka nejen živit, ale měl by se v ní i cítit dobře. Ideálem je příjemné pracovní prostředí, fajn kolegové, rozumný šéf, se kterým se jde domluvit a oceňující balíček zaměstnaneckých benefitů. Někdy se však i v zaměstnání objeví situace, která nejsou příjemné a je nutné je řešit a vymezit se. Mezi takováto témata patří oblast diskriminace a šikany. To, že reálně existují, potvrzuje i průzkum Barometr zaměstnanců, který realizovala společnost Up Česká republika mezi více než 1000 respondenty z tuzemských firem.

Šikana a diskriminace v práci

Za diskriminaci můžeme považovat nespravedlivé zacházení s určitými skupinami zaměstnanců, ať už jde o diskriminaci v souvislosti s věkem, pohlavím nebo národností. Barometr zaměstnanců ukazuje, že pokud se zaměstnavatel diskriminace dopouští, děje se pak spíše nevědomky. Často je to důsledek neinformovanosti, stereotypů a určitých zvyklostí z minulosti. I v takovémto případě má však být cílem firem toto chování co nejdříve vymýtit.

S diskriminací a šikanou se ve svém zaměstnání osobně setkalo 30 % zaměstnanců. Ať už jednou, či opakovaně. Další část dotázaných se o něčem podobném dozvěděla pouze zprostředkovaně „z druhé ruky“.

Více jak polovina zaměstnanců diskriminaci obecně jako problém nevidí. Trošku obezřetnější jsou v tom dvě nejmladší generace Z (narozená po roce 1996) a Y (tzv. mileniálové, narození mezi léty 1980 až 1995).

diskriminace v práci a postoj zaměstnavatele
Graf č.1: Jaký je postoj Vašeho zaměstnavatele ve vztahu k diskriminaci?

Řeší zaměstnavatelé tyto problémy?

Jasně se vymezit vůči diskriminaci a jiným typům nespravedlivého zacházení s určitými skupinami zaměstnanců je dnes trendem a standardem ve světě i u nás. Přibližně polovina zaměstnanců říká, že se jejich zaměstnavatel snaží diskriminaci předcházet. Každý dvacátý dokonce tvrdí, že to tzv. „trochu přehání“. Z průzkumu také vyplývá, že nejvíce se zaměstnavatelé věnují diskriminaci z hlediska pohlaví a věku. Tyto oblasti vnímají jako důležité i samotní zaměstnanci a soudí, že pokud by se měly firmy nějakým oblastem diskriminace věnovat ještě intenzivněji, jsou to právě tyto dvě. Většina zaměstnanců se také shoduje, že není nutné se více věnovat diskriminaci z hlediska rasy či národnosti nebo diskriminaci v souvislosti s jinou sexuální orientací či náboženstvím.

témata diskriminace v práci
Graf č. 2: Která z těchto témat Váš zaměstnavatel v souvislostí s diskriminací řeší / měl by řešit?

Jaké máte zkušenosti vy? Setkali jste se v zaměstnání s některým z těchto kontroverzních témat?


Potřebuji poradit s nastavením benefitů

    Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

    Ruben Vančo

    Autor

    Ruben Vančo Marketing Manager

    otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…