Zdravá firemní kultura přeje byznysu a inovacím, pěstujte ji s Můj Up

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 4 minuty

Zdravá firemní kultura slouží jako „kompas“, který zaměstnancům i managementu ukazuje nejkratší možnou cestu k inovacím a vyšším ziskům. Stejně tak vám pomůže vytipovat a najmout profesionály, kteří do vaší organizace zapadnou, a hlavně zůstanou, ušetříte tím náklady za další nábor. Když totiž máte dobře nastavenou firemní kulturu, lidé se u vás cítí dobře. A to se projeví i na obchodních výsledcích.

firemní kultura s můj up

Kultura ano, „kult“ v žádném případě

Pokud firemní kultura chybí, může se to organizaci vymstít. Absence jasných hodnot a norem chování může vyústit v nekonzistentní přístup k zákazníkům, B2B partnerům, médiím apod. To má často znatelné negativní obchodní i reputační dopady.

Stejně tak je chybou to „přestřelit“ – a udělat z firemní kultury tvrdě prosazovaný a kontrolovaný kult. Jedinec se pak bere jen jako příslovečné kolečko v systému. Plní stanovené úkoly a k práci i kolegům ztrácí vztah. V takové atmosféře jsou téměř vyloučeny inovace. A bez nich jen málokdo dosáhne skvělých obchodních výsledků.

Zvlášť v tak náročných časech, které právě zažíváme, kdy právě inovace mohou rozhodnout o přežití nebo zániku firmy.

Jistě i proto je firemní kultura a její modernizace pro české manažery horkým tématem. Nejvíce je „pálí“ nízká úroveň spolupráce mezi zaměstnanci, jejich zapojení do firemního dění a samozřejmě i zvyšování jejich produktivity. Až poté chtějí řešit optimalizaci procesů, inovace produktů a služeb nebo kvalitu interakce se zákazníky.

S motivační platformou Můj Up máte firemní kulturu pod palcem

Pokud chcete o firemní kulturu pečovat a zdravě ji rozvíjet i ve vaší organizaci, doporučujeme využít digitální nástroje určené pro HR. Dost možná začnou bavit nejen vás, ale i vaše zaměstnance.

Velkou podporou v digitalizaci je aplikace Můj Up. Kromě správy a distribuce volnočasových benefitů či elektronických stravenek najdete v Můj Up celou řadu motivačních specializovaných modulů. Ty vznikly cíleně právě pro nenásilné rozvíjení vstřícné, spokojené a přátelské atmosféry ve firmě, a podporu firemní kultury jako celku.

Prvním principem efektivní firemní komunikace je nikoho nevynechat. V balíčku Verso najdete moduly, které umožní vyjádřit se k libovolnému tématu opravdu všem. A navíc jim neunikne nic z toho, co se ve firmě šustne.
Jde o modul Novinky, a modul Můj Feed. Právě tudy můžete se zaměstnanci sdílet důležité pracovní záležitosti nebo informovat o dění v konkrétním týmu apod.

V řádu dní snížíte fluktuaci

Nejhorší, co můžete s problémem udělat, je neřešit ho. Zato nehraný zájem a snaha najít řešení ocení úplně každý. Až když přesně víte, co vaše lidi trápí, můžete na to adekvátně reagovat. A zařídit vše ke všeobecné spokojenosti, aby firmu předčasně neopouštěli schopní a nadaní kolegové. Jak nákladný a nejistý je dnes nábor nových lidí, vám asi nemusíme připomínat.


K tomu účelu vám Verso poskytuje mnoho nástrojů. S modulem Ankety získáte rychlý přehled o názorech zaměstnanců na jakoukoli záležitost. Velmi populární je také modul Otázky na zaměstnavatele. Kdokoli ve firmě může nadřízeným klást libovolné otázky, posílat návrhy na zlepšení, upozorňovat na problémy. A úplně stejně to funguje i „odshora dolů“, od manažerů nebo vedení k podřízeným.

Mezi nejoblíbenější moduly v aplikaci Můj Up dlouhodobě patří:

  • Profily zaměstnanců pro lepší vzájemné poznávání lidí napříč celou firmou.

  • Pozvání na oběd využívají skupiny zaměstnanců pro neformální setkávání nad společným jídlem.

  • Pochvaly, přes které může kdokoli poslat, veřejnou či neveřejnou, adresnou pochvalu.

  • Na Bazaru si zaměstnanci mezi sebou prodávají či přenechávají vyřazené věci, a dávají jim tak druhou šanci.

  • Zeptejte se zaměstnavatele, je ideální nástroj pro otevírání citlivých témat, který umožňuje přímou komunikaci mezi všemi „patry“ firmy

  • Moduly Měření spokojenosti a Ankety zase přinesou přesný a okamžitý přehled o náladě ve firmě a přáních zaměstnanců.

Se všemi těmito nástroji a získanými informacemi pak pro vás bude budování a řízení firemní kultury hračka.

Vyberte si variantu podle toho, co má umět

HR aplikaci Můj Up můžete mít podle svých potřeb v různých variantách:

podle toho, co ve své HR agendě opravdu využijete. Na webu Můj Up najdete všechny zmíněné verze.

Už víte, na jakých hodnotách a principech postavíte – třeba i díky aplikaci Můj Up – svou firemní kulturu?

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…