Jak přistUpujeme k oblasti Společnost? Představujeme jednotlivé kořeny naší společenské odpovědnosti

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Dalším z kořenů, ze kterého vyrůstá naše nově rozvinutá strategie společenské odpovědnosti, je Společnost. Tápete, co si pod tímto tématem představit? Pojďte se seznámit.

společnost

Jak obohacujeme společnost?

Up Česká republika dlouhodobě dbáme na podporu a rozvoj diverzity a rovnosti. Tyto faktory jsou nezbytnou součástí dlouhodobě udržitelného podnikání. Naším posláním je rozvoj digitalizace personalistiky i spokojenost zaměstnanců, proto jsou diverzita a rozvoj pevně zakotveny i v naší strategii.

Nebereme to na lehkou váhu, proto jsme stali, spolu s řadou dalších společností, signatáři Charty diverzity a striktně dodržujeme její principy. Dodržujeme také náš vlastní Etický kodex, který nám udává pravidla chování v obchodním styku s našimi partnery.

Důležitou součástí této oblasti je také podpora rovných příležitostí. Jsme hrdí, že v našem managementu je 50 % žen.

Dlouhodobě propagujeme důležitost nastavení work-life balance, protože věříme, že jen když jsme odpočatí a spokojení, můžeme v práci podávat ty nejlepší výkony. S tím souvisí i důležitost péče o psychické zdraví, proto je součástí našich eBenefitů také možnost využít služeb Mojra či Hedepy. Současně jsme také zavedli individuální benefity ELA Assistant.

Co říkáte na naše nové stránky společenské odpovědnosti? Prohlédněte si je.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…